1. Mosebok 7
N11BM

1. Mosebok 7

7
Storflommen
1 # 6,9+ Herren sa til Noah: «Gå inn i arken, du og hele din husstand! For du er den eneste jeg i denne tid har sett som er rettferdig for meg. 2Av alle rene dyr skal du ta med deg sju par, hann og hunn sammen, og av alle dyr som ikke er rene, ett par, hann og hunn sammen, 3av himmelens fugler på samme måte, sju par, hann og hunn, for å holde hver art på hele jorden i live. 4For om sju dager vil jeg la det regne på jorden i førti dager og førti netter og utslette fra jorden alt som finnes, alt jeg har laget.» 5Og Noah gjorde alt som Herren hadde pålagt ham. 6Noah var 600 år da storflommen kom over jorden.
7 # Matt 24,38; 1 Pet 3,20 Så gikk Noah inn i arken sammen med sønnene, sin kone og svigerdøtrene, for å komme unna vannet fra storflommen. 8Av de rene dyrene og av dyrene som ikke er rene, av fuglene og av alt som kryper på marken, 9kom to og to, hann og hunn, inn til Noah i arken, slik Gud hadde pålagt Noah.
10Og etter sju dager skjedde det. Da kom vannet fra storflommen over jorden. 11#8,2; 2 Pet 3,6 I det året Noah fylte 600 år, den syttende dagen i den andre måneden, brøt alle kilder i det store dypet fram, og himmelens sluser åpnet seg. 12Og det regnet over jorden i førti dager og førti netter. 13Nettopp på denne dagen gikk Noah og sønnene hans, Sem, Ham og Jafet, inn i arken sammen med Noahs kone og de tre svigerdøtrene hans, 14både de og alle slags ville dyr, alle slags fe, alle slags kryp som det kryr av på jorden, og alle slags fugler, alt som har vinger å fly med. 15De kom inn til Noah i arken, to og to av alt som er av kjøtt og blod, alt som har livsånde i seg. 16De som kom, hann og hunn av alt som er av kjøtt og blod, gikk inn slik Gud hadde pålagt Noah. Og Herren lukket igjen etter ham.
17Da kom storflommen over jorden i førti dager. Vannet steg og løftet arken, så den fløt opp fra jorden. 18Vannet flommet og steg høyt over jorden, og arken drev omkring på vannet. 19Veldig og mektig flommet vannet over jorden og skjulte alle høye fjell under himmelen. 20#7,20 femten alen ca. 7,5 m. Femten alen steg vannet over fjellene, og fjellene ble skjult.
21 # Matt 24,38f Da omkom alt levende som det krydde av på jorden, både fugler og fe og ville dyr og alt myldrende kryp på jorden, og alle mennesker. 22Alt som hadde livspust i nesen, alt levende på landjorden, døde. 23Han utslettet alt som fantes på jorden, fra mennesker til fe, kryp og himmelens fugler, alt ble utslettet fra jorden. Bare Noah og de som var med ham i arken, ble tilbake. 24Og vannet flommet over jorden i 150 dager.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål