1. Mosebok 38
N11BM

1. Mosebok 38

38
Juda og Tamar
1 # 38,1 Adullam sted ca. 25 km sørvest for Jerusalem. På den tid dro Juda bort fra brødrene sine og slo seg ned hos en mann i Adullam som het Hira. 2Der fikk han se datteren til en kanaaneer som het Sjua. Han tok henne til kone og gikk inn til henne. 3#46,12 Hun ble med barn og fødte en sønn. Han kalte ham Er. 4Så ble hun med barn igjen og fødte en sønn. Hun kalte ham Onan. 5#38,5 Kesib Aksib, by i Juda, ca. 5 km fra Adullam. Jf. Jos 15,44; Mi 1,14. Siden fikk hun enda en sønn. Hun kalte ham Sjela. Da han ble født, var Juda i Kesib.
6Juda tok en kone til Er, den førstefødte sønnen sin. Hun het Tamar. 7Men Er, Judas førstefødte, var ond i Herrens øyne, og Herren tok livet hans. 8#38,8 plikt som svoger svogerekteskap, jf. 5 Mos 25,5ff. =slektssamfunn og justis. Da sa Juda til Onan: «Gå inn til din brors kone og gjør din plikt som svoger, så du kan skaffe din bror etterkommere.» 9Men Onan visste at etterkommerne ikke ville bli hans. Når han gikk inn til sin brors kone, lot han sæden gå til spille på jorden for ikke å gi broren etterkommere. 10Men det Onan gjorde, var ondt i Herrens øyne, og han tok livet hans også. 11Da sa Juda til Tamar, sin svigerdatter: «Du må bo som enke i din fars hus til min sønn Sjela er blitt voksen.» For han tenkte: «Bare ikke han også dør slik som brødrene sine.» Så dro Tamar hjem og bodde i sin fars hus.
12 # 2 Sam 13,23ff # 38,12 Timna by nordøst for Adullam. Lang tid gikk. Så døde Sjuas datter, Judas kone. Da sørgetiden var over, gikk Juda opp til saueklipperne i Timna sammen med sin venn Hira fra Adullam. 13Det ble fortalt Tamar at svigerfaren hennes var på vei opp til Timna for å klippe sauene sine. 14Da tok hun av seg enkeklærne og dekket seg med et slør som hun svøpte om seg. Så satte hun seg ved inngangen til Enajim, på veien til Timna. For hun hadde sett at Sjela var blitt voksen, likevel var hun ikke blitt hans kone.
15Da Juda fikk se henne, tenkte han at hun var en prostituert, for hun hadde dekket ansiktet. 16#3 Mos 18,15; 20,12 Han gikk bort til henne i veikanten og sa: «Kom, la meg få gå inn til deg!» For han visste ikke at hun var hans svigerdatter. Hun sa: «Hva gir du meg hvis du får komme inn til meg?» 17Han svarte: «Jeg skal sende deg et kje av småfeet.» Da sa hun: «Så gi meg et pant til du får sendt det!» 18#38,18 seglet signet til forsegling av dokumenter. =segl. «Hva skal jeg gi deg i pant?» spurte han. Hun svarte: «Seglet ditt og snoren, og staven du har i hånden.» Han ga henne det. Så fikk han komme inn til henne, og hun ble med barn. 19Hun sto opp og gikk sin vei. Så tok hun av seg sløret og hadde på seg enkeklærne.
20Juda sendte kjeet med vennen sin fra Adullam for å få igjen pantet av kvinnen. Men han fant henne ikke. 21#38,21 den tempelprostituerte =avgudsdyrkelse. Han spurte folket på stedet: «Hvor er den tempelprostituerte kvinnen i Enajim, hun som satt i veikanten?» De svarte: «Det har ikke vært noen prostituert kvinne her.» 22Han kom tilbake til Juda og sa: «Jeg fant henne ikke, dessuten sa folket på stedet at det ikke hadde vært noen tempelprostituert kvinne der.» 23Da sa Juda: «La henne beholde pantet, så blir vi ikke til skamme. Se, jeg sendte henne dette kjeet, men du fant henne ikke.»
24Tre måneder senere ble det fortalt til Juda: «Tamar, svigerdatteren din, har drevet hor og er med barn.» Da sa Juda: «Før henne ut, hun skal brennes!» 25Men da hun ble ført ut, sendte hun bud til sin svigerfar: «Jeg er med barn med den mannen som eier alt dette. Se etter hvem det er som eier dette seglet, snorene og staven!» 26Juda kjente dem igjen og sa: «Hun er i sin gode rett mot meg, for jeg har ikke gitt henne til min sønn Sjela.» Siden hadde han ikke omgang med henne.
27 # 1 Krøn 2,4; Matt 1,3 Da tiden kom og hun skulle føde, se, da var det tvillinger i morslivet hennes. 28Under fødselen stakk den ene fram en hånd. Jordmoren tok hånden, bandt en skarlagenrød tråd om den og sa: «Han kom først.» 29#38,29 Peres Navnet betyr «brudd». Men så trakk han tilbake hånden, og broren kom ut. Da sa hun: «Hvordan er det du bryter deg fram?» Så kalte de ham Peres. 30Siden kom broren, han som hadde den skarlagenrøde tråden om hånden. Ham kalte de Serah.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.