1. Mosebok 35

35
Jakob i Betel
1 # 28,13ff Gud sa til Jakob: «Bryt opp, dra til Betel og slå deg ned der! Der skal du bygge et alter for Gud, han som viste seg for deg da du rømte fra Esau, broren din.» 2#Jos 24,23; 1 Sam 7,3 Da sa Jakob til sitt hus og til alle dem som var med ham: «Få bort de fremmede gudene som finnes hos dere, rens dere og skift klær! 3#28,20 Vi skal bryte opp og dra til Betel! Der vil jeg bygge et alter for Gud, han som svarte meg den dagen jeg var i nød, og som var med meg på veien.» 4#31,19; Dom 8,24ff#35,4 eiketreet … Sikem >12,6. Så ga de Jakob alle de fremmede gudene de hadde hos seg, og ringene de hadde i ørene. Og Jakob gjemte det under eiketreet som står ved Sikem. 5#2 Krøn 14,14; 17,10 Da de brøt opp, kom en redsel fra Gud over byene der omkring, så ingen forfulgte Jakobs sønner.
6 # 28,19 Jakob og alt folket som var med ham, kom til Lus, det er Betel, i Kanaan. 7#31,13#35,7 El-Betel Navnet betyr «Betels Gud». Der bygde han et alter og kalte stedet El-Betel, for der hadde Gud åpenbart seg for ham da han rømte fra broren sin. 8#24,59 Debora, Rebekkas amme, døde og ble gravlagt nedenfor Betel, under eika; den ble kalt Gråteeika.
9Etter at Jakob var kommet hjem fra Paddan-Aram, viste Gud seg på nytt for ham og velsignet ham. 10#32,28+ Gud sa til ham:
«Navnet ditt er Jakob.
Men nå skal du ikke lenger kalles Jakob;
Israel skal være navnet ditt.»
Slik fikk han navnet Israel. 11#48,4 Så sa Gud til ham:
«Jeg er Gud, Den veldige.
Vær fruktbar og bli tallrik!
Et folk, ja, mange folkeslag
skal stamme fra deg,
det skal være konger blant dine etterkommere.
12Det landet jeg ga
til Abraham og Isak,
gir jeg deg.
Til din ætt etter deg
gir jeg landet.»
13Så fór Gud opp fra ham, fra det stedet hvor han hadde snakket med ham. 14#28,18f Jakob reiste en støtte på dette stedet, en støtte av stein. Han øste drikkoffer på den og helte olje over den. 15Og Jakob kalte stedet hvor Gud hadde snakket med ham, Betel.
Rakel dør
16 # 35,16 Efrat eller Efrata, navn på Betlehem, etter en stamme som bodde der. Jf. Rut 1,2; 1 Sam 17,12; Mi 5,1. Så reiste de fra Betel. Da de ennå hadde et stykke igjen til Efrat, fødte Rakel et barn. Det var en hard fødsel. 17Mens hun lå i harde fødselsrier, sa jordmoren til henne: «Vær ikke redd! For også denne gangen får du en sønn.» 18#35,18 Ben-Oni betyr «min ulykkes sønn» eller «min smertes sønn», et illevarslende navn som Jakob endret til Benjamin, «lykkens sønn». Hun var døende, og idet livet ebbet ut, ga hun ham navnet Ben-Oni. Men faren kalte ham Benjamin. 19#48,7 Rakel døde og ble gravlagt ved veien til Efrat, det er Betlehem. 20Og Jakob reiste en steinstøtte på graven hennes. Det er Rakels gravstein, som står der den dag i dag.
21 # 35,21 Migdal-Eder Navnet betyr «gjetertårn»; ukjent sted, jf. Mi 4,8. Så reiste Israel videre og slo opp teltet sitt bortenfor Migdal-Eder. 22#49,4; 3 Mos 18,8; 1 Krøn 5,1 Mens Israel bodde der i landet, gikk Ruben bort og lå med Bilha, farens medhustru. Og Israel fikk vite det.
Jakobs sønner
Jakob hadde tolv sønner. 23#29,32ff; 30,5ff Sønnene til Lea var Ruben, Jakobs førstefødte sønn, Simon, Levi, Juda, Jissakar og Sebulon. 24Sønnene til Rakel var Josef og Benjamin. 25Sønnene til Bilha, Rakels slavekvinne, var Dan og Naftali. 26Og sønnene til Silpa, Leas slavekvinne, var Gad og Asjer. Dette var de sønnene Jakob fikk i Paddan-Aram.
Isak dør
27 # 13,18; 14,13 # 35,27 Kirjat-Arba «byen til Arba», et gammelt navn på Hebron. Jf. Jos 14,15; Dom 1,10. Jakob kom til Isak, sin far, i Mamre ved Kirjat-Arba, det er Hebron, der Abraham og Isak hadde holdt til. 28Isaks levetid ble 180 år. 29Så utåndet Isak og døde. Han ble forent med sitt folk, gammel og mett av dager. Sønnene hans, Esau og Jakob, gravla ham.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring