1. Mosebok 26
N11BM

1. Mosebok 26

26
Isak og Rebekka i Gerar
1 # 12,10+ Det ble hungersnød i landet, en annen enn den første hungersnøden, den som var på Abrahams tid. Da dro Isak til Gerar, til filisterkongen Abimelek. 2Herren viste seg for ham og sa: «Dra ikke ned til Egypt, men hold deg i det landet som jeg gir deg beskjed om! 3#12,7+; 28,15; 31,3; 39,2f.23; 5 Mos 31,8; Jos 1,5 Slå deg til her i landet, så vil jeg være med deg og velsigne deg! For til deg og til din ætt vil jeg gi alle disse landene. Jeg skal oppfylle den eden jeg sverget til din far Abraham. 4#13,16+ Jeg skal gjøre din ætt så tallrik som stjernene på himmelen. Alle disse landene skal jeg gi til din ætt. Og ved din ætt skal alle folkeslag på jorden velsigne seg, 5siden Abraham hørte på meg og holdt seg til det jeg har bestemt, mine bud, forskrifter og lover.» 6Så ble Isak boende i Gerar.
7 # 12,13 Da mennene på stedet spurte ham ut om hans kone, svarte han: «Det er min søster.» Han våget ikke si «min kone» fordi han var redd de skulle slå ham i hjel på grunn av Rebekka. For hun var meget vakker. 8#26,8 kjærtegne Det hebr. ordet spiller på navnet Isak. Jf. 17,17; 21,3.9. Da han hadde vært der en tid, hendte det at Abimelek, filisterkongen, så ut av vinduet og fikk se Isak kjærtegne sin kone Rebekka. 9Abimelek kalte Isak til seg og sa: «Hun er jo din kone! Hvorfor sa du at hun er søsteren din?» Isak svarte: «Jeg tenkte at jeg kunne miste livet på grunn av henne.» 10Da sa Abimelek: «Hva har du gjort mot oss? En eller annen av folket kunne fort ha ligget med din kone og ført skyld over oss!» 11Så ga Abimelek hele folket dette påbudet: «Den som rører denne mannen eller hans kone, skal dø.»
12Isak sådde korn der i landet, og det året fikk han hundre ganger det han hadde sådd. Herren velsignet ham 13så han ble rik. Han ble mer og mer velstående, og til slutt var han svært rik. 14Han eide småfe og storfe og så mange slaver at filisterne ble misunnelige på ham. 15#21,25 Alle brønnene som farens slaver hadde gravd mens Abraham levde, tettet filisterne igjen og fylte med jord. 16Da sa Abimelek til Isak: «Dra bort fra oss! Du er blitt altfor mektig for oss.» 17Så flyttet Isak derfra og slo leir i Gerar-dalen. Der ble han boende.
18Siden vendte Isak tilbake og gravde opp brønnene som de hadde gravd mens faren, Abraham, levde, og som filisterne hadde tettet igjen etter at Abraham var død. Han ga dem de samme navnene som faren hadde gitt dem. 19Da slavene til Isak holdt på å grave i dalen, fant de en kilde med rennende vann. 20#26,20 Esek Navnet ligner det hebr. ordet for «å trette». Men gjeterne fra Gerar trettet med gjeterne til Isak og sa: «Vannet er vårt!» Han kalte brønnen Esek fordi de trettet med ham. 21#26,21 Sitna Navnet ligner det hebr. ordet satan, «motstander», «anklager». Siden gravde de en annen brønn, men det ble strid om den også, så han kalte den Sitna. 22#26,22 Rehobot hebr. for «åpent rom». Så dro han derfra og gravde enda en brønn. Den ble det ingen strid om. Derfor kalte Isak den Rehobot og sa: «Nå har Herren gitt oss nok rom, så vi kan være fruktbare i landet.»
Pakten med Abimelek
23Derfra dro Isak opp til Beer-Sjeba. 24#12,2f+ Samme natt viste Herren seg for ham og sa:
«Jeg er din far Abrahams Gud.
Vær ikke redd, for jeg er med deg!
Jeg vil velsigne deg
og gjøre ætten din tallrik
for min tjener Abrahams skyld.»
25Så bygde Isak et alter der og påkalte Herrens navn. Han slo også opp teltet sitt der, og slavene gravde en brønn.
26 # 21,22ff Abimelek kom til ham fra Gerar sammen med Ahussat, vennen sin, og Pikol, hærføreren. 27Da sa Isak til dem: «Hvorfor kommer dere til meg, dere som hater meg og har sendt meg bort fra dere?» 28De svarte: «Vi har sett at Herren er med deg, og vi har tenkt at det burde være en gjensidig ed mellom oss og deg. Vi vil slutte en pakt med deg. 29Du skal ikke gjøre oss noe ondt, slik vi heller ikke rørte deg, men bare gjorde godt mot deg og sendte deg bort i fred. For nå er du velsignet av Herren30Så holdt han et festmåltid for dem, og de spiste og drakk. 31Morgenen etter sto de tidlig opp og sverget hverandre en ed. Så tok Isak avskjed med dem, og de dro bort i fred. 32Samme dag kom slavene og fortalte Isak om den brønnen de hadde gravd. «Vi har funnet vann!» sa de. 33#26,33 Beer-Sjeba >21,31. Han kalte brønnen Sjiba. Derfor heter byen Beer-Sjeba den dag i dag.
34 # 24,3+; 36,2 Da Esau var førti år gammel, tok han Judit, datter til hetitten Beeri, og Basmat, datter til hetitten Elon, til koner. 35#27,46 De ble til sorg for Isak og Rebekka.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.