1. Mosebok 14

14
Abram seirer over fire konger
1I de dager da Amrafel var konge i Sinear, Arjok konge i Ellasar, Kedor-Laomer konge i Elam og Tidal konge over Gojim, 2førte de krig mot Bera, kongen i Sodoma, Birsja, kongen i Gomorra, Sjinab, kongen i Adma, Sjemeber, kongen i Sebojim, og mot kongen i Bela, det som nå er Soar. 3#14,3 Saltsjøen Dødehavet. Alle disse slo seg sammen og dro til Siddim-dalen, det som nå er Saltsjøen.
4I tolv år hadde de tjent Kedor-Laomer, men i det trettende året gjorde de opprør. 5I det fjortende året kom Kedor-Laomer og de kongene som var med ham, og de slo refaittene ved Asjterot-Karnajim, susittene ved Ham, emittene på Kirjatajim-sletten 6og horittene i Se'ir-fjellene helt til El-Paran, som ligger like ved ørkenen. 7#2 Krøn 20,2 Så snudde de og kom til Domskilden, det som nå er Kadesj. De la under seg hele området til amalekittene. De slo også amorittene som bodde i Haseson-Tamar.
8Kongen i Sodoma dro ut sammen med kongen i Gomorra, kongen i Adma, kongen i Sebojim og kongen i Bela, det som nå er Soar. Og de stilte opp til strid mot dem i Siddim-dalen, 9mot Kedor-Laomer, kongen i Elam, Tidal, kongen over Gojim, Amrafel, kongen i Sinear, og Arjok, kongen i Ellasar – fire konger mot fem. 10Men i Siddim-dalen var det fullt av jordbekgruver, og da kongene i Sodoma og Gomorra måtte flykte, falt de ned i dem. De som var igjen, flyktet til fjells. 11De fire kongene tok alt av verdi og alt spiselig i Sodoma og Gomorra og dro bort. 12Og de tok Lot, Abrams brorsønn, og alt det han eide, og dro bort. Han bodde i Sodoma.
13Da kom en som hadde sluppet unna, og fortalte dette til hebreeren Abram. Han holdt til ved eikelunden til amoritten Mamre, bror til Esjkol og Aner. De hadde en pakt med Abram.
14 # Jos 19,47 Da Abram fikk høre at slektningen hans var tatt til fange, mønstret han sine våpenføre menn, 318 menn født i hans hus, og satte etter helt til Dan. 15Om natten delte de seg, han og mennene hans. De slo dem og forfulgte dem helt til Hoba, som ligger nord for Damaskus. 16Så førte han hele byttet tilbake. Sin slektning Lot og alt han eide, førte han også tilbake, sammen med kvinnene og folket.
Melkisedek velsigner Abram
17 # 14,17 Kongedalen sannsynligvis en dal i nærheten av Jerusalem. Jf. 2 Sam 18,18. Etter at han hadde slått Kedor-Laomer og de kongene som var med ham, vendte Abram tilbake. Da dro kongen i Sodoma ut for å møte ham i Slettedalen, det som nå er Kongedalen. 18#Sal 110,4; Hebr 7,11ff#14,18 Melkisedek konge og prest i Salem, Jerusalem. Jf. Sal 76,3. Navnet kan bety «Sedek (rettferdighet) er konge» eller «rettferdighets konge». Gud, Den høyeste hebr. El eljon, kanaaneisk gudsnavn. Her brukt om den guden de dyrket i Jerusalem, i v. 22 identifisert med Herren, Israels Gud. Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for Gud, Den høyeste. 19Han velsignet ham og sa:
«Velsignet er Abram av Gud, Den høyeste,
han som brakte fram himmel og jord!
20 # 3 Mos 27,30ff; 5 Mos 32,8; Sal 9,3; 57,3; 78,56; Dan 4,2 Velsignet er Gud, Den høyeste,
som har gitt dine motstandere i din hånd!»
Så ga Abram ham tiende av alt.
21Kongen i Sodoma sa til Abram: «Gi meg folkene, og ta du byttet!» 22Men Abram sa til kongen i Sodoma: «Jeg løfter hånden opp mot Herren, mot Gud, Den høyeste, han som brakte fram himmel og jord: 23Ikke så mye som en tråd eller en sandalrem vil jeg ta av alt som er ditt. Du skal ikke kunne si: Jeg har gjort Abram rik. 24Jeg vil bare ha igjen for det de unge mennene har spist. Og de mennene som var med meg, Aner, Esjkol og Mamre, må få sin del.»

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring