1. Mosebok 11

11
Tårnet i Babel
1Hele jorden hadde samme språk og samme ord. 2#11,2 Sinear Sumer, den eldste høykulturen i Mesopotamia. Jf. 10,10. Da de brøt opp fra øst, fant de en bred dal i landet Sinear og slo seg ned der. 3#11,3 jordbek et asfaltlignende stoff. De sa til hverandre: «Kom, så lager vi teglstein og brenner dem harde!» De brukte tegl til byggestein og jordbek til bindemiddel. 4#11,4 et tårn … til himmelen Det veldige tempeltårnet i Babel kan være en bakgrunn for fortellingen. Og de sa: «Kom, la oss bygge oss en by og et tårn som når opp til himmelen, og skaffe oss et navn så vi ikke blir spredt ut over hele jorden!»
5Da steg Herren ned for å se på byen og tårnet som menneskene bygde. 6Herren sa: «Se, de er ett folk, og ett språk har de alle. Og dette er det første de gjør! Nå vil ingen ting være umulig for dem, uansett hva de bestemmer seg for å gjøre. 7Kom, la oss stige ned og forvirre språket deres så den ene ikke forstår den andre!» 8Så spredte Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. 9#11,9 Babel Navnet kan bety «Guds port», men forbindes her med et hebr. ord som betyr «å forvirre». Derfor kalte de den Babel, for der forvirret Herren hele jordens språk. Og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden.
Sems slekt
10 # 1 Krøn 1,17ff; Luk 3,36 Dette er Sems slektshistorie. Da Sem var 100 år, fikk han sønnen Arpaksjad, to år etter storflommen. 11Og etter at Sem hadde fått Arpaksjad, levde han enda 500 år og fikk sønner og døtre.
12 # 10,24 Da Arpaksjad var 35 år, fikk han sønnen Sjelah. 13Og etter at han hadde fått Sjelah, levde Arpaksjad enda 403 år og fikk sønner og døtre.
14Da Sjelah var 30 år, fikk han sønnen Eber. 15Og etter at han hadde fått Eber, levde Sjelah enda 403 år og fikk sønner og døtre.
16Da Eber var 34 år, fikk han sønnen Peleg. 17Og etter at han hadde fått Peleg, levde Eber enda 430 år og fikk sønner og døtre.
18Da Peleg var 30 år, fikk han sønnen Re'u. 19Og etter at han hadde fått Re'u, levde Peleg enda 209 år og fikk sønner og døtre.
20Da Re'u var 32 år, fikk han sønnen Serug. 21Og etter at han hadde fått Serug, levde Re'u enda 207 år og fikk sønner og døtre.
22Da Serug var 30 år, fikk han sønnen Nahor. 23Og etter at han hadde fått Nahor, levde Serug enda 200 år og fikk sønner og døtre.
24Da Nahor var 29 år, fikk han sønnen Tarah. 25Og etter at han hadde fått Tarah, levde Nahor enda 119 år og fikk sønner og døtre.
26 # 11,26 Abram Først i kap. 17 får han navnet Abraham av Herren. Da Tarah var 70 år, fikk han sønnene Abram, Nahor og Haran.
Tarahs slekt
27Dette er Tarahs slektshistorie. Tarah fikk sønnene Abram, Nahor og Haran. Og Haran fikk sønnen Lot. 28#11,28 Ur i Kaldea gammelt kultursentrum i Mesopotamia. Haran døde hos sin far Tarah, i sitt fedreland Ur i Kaldea. 29#11,29 Sarai Først i kap. 17 får hun navnet Sara av Herren. Abram og Nahor tok seg koner. Abrams kone het Sarai. Nahors kone het Milka og var datter av Haran, far til Milka og Jiska. 30#16,1 Sarai var barnløs, hun kunne ikke få barn.
31 # 15,7; Jos 24,2; Neh 9,7 # 11,31 Harran viktig handelsby i det nordvestlige Mesopotamia, rett nord for dagens grense mellom Syria og Tyrkia. Tarah tok med seg sønnen Abram og sønnesønnen Lot, Harans sønn, og svigerdatteren Sarai, hans sønn Abrams kone. Sammen forlot de Ur i Kaldea for å dra til Kanaans land. Men da de kom til Harran, slo de seg ned der. 32Tarahs levetid ble 205 år. Så døde Tarah i Harran.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring