1. Mosebok 10

10
Folkeslagene på jorden
1 # 1 Krøn 1,5ff Dette er slektshistorien til Noahs sønner, Sem, Ham og Jafet. De fikk sønner etter storflommen. 2#Esek 27,13ff#10,2 Jafets sønner primært folkeslag i nord og vest. Gomer i det nordlige Lilleasia. Magog Jf. Esek 38,2; Åp 20,8. Madai Media, sør for Det kaspiske hav. Javan Jonia i Hellas. Tubal, Mesjek i Lilleasia, sørøst for Svartehavet. Jafets sønner var Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesjek og Tiras. 3Gomers sønner var Asjkenas, Rifat og Togarma. 4#10,4 Tarsis havneby eller område ved fjerne kyster, kanskje i det vestlige Middelhavet. Jf. 1 Kong 10,22; 2 Krøn 9,21; Jona 1,3. Javans sønner var Elisja, Tarsis, Kittim og Rodanim. 5Fra dem har folkeslagene på fjerne kyster bredt seg ut i sine land, hvert med sitt språk, slekt for slekt, folkeslag etter folkeslag.
6 # 10,6 Hams sønner primært folkeslag i sør. Kusj >2,13. Misrajim Egypt. Put trolig Libya. Kanaan Jf. 10,15ff. Hams sønner var Kusj, Misrajim, Put og Kanaan. 7#10,7 Seba trolig sørvest for Rødehavet. Havila i Arabia. Jf. 1 Mos 2,11. Saba i Sør-Arabia. Jf. 1 Kong 10,1ff. Kusj hadde sønnene Seba, Havila, Sabta, Rama og Sabteka. Rama hadde sønnene Saba og Dedan.
8 # 10,8 Nimrod berømt sagnkonge. Jf. Mi 5,5. Rikssamling, jakt og grunnlegging av byer er typiske motiver på minnesmerker over babylonske konger. Kusj ble far til Nimrod. Han var den første som ble mektig på jorden. 9Han ble en mektig jeger for Herrens ansikt. Derfor heter det: «Som Nimrod, en mektig jeger for Herrens ansikt.» 10Kongedømmet hans omfattet først Babel, Erek, Akkad og Kalne i landet Sinear. 11Fra dette landet dro han til Assur og bygde Ninive, Rehobot-Ir og Kalah 12og Resen mellom Ninive og Kalah, det er den store byen.
13Misrajim ble far til luderne, anamerne, lehaberne, naftuherne, 14#10,14 filisterne Ifølge Jer 47,4 er filisterne «resten av folket fra øya Kaftor», kanskje Kreta eller Kypros. patruserne og kasluherne, de som filisterne er utgått fra, og kaftorerne.
15 # 10,15 Sidon fønikisk bystat i det nåværende Sør-Libanon. Het Hetittene var et kulturfolk i Lilleasia, men omtales i Bibelen oftest som ett av de sju folkene i Kanaans land. Jf. 23,3ff; 5 Mos 7,1; Jos 3,10; 24,11. Kanaan ble far til Sidon, hans førstefødte, og til Het, 16#10,16 jebusittene … girgasjittene tilhørte de sju folkene i Kanaans land. Jf. 5 Mos 7,1; Jos 3,10; 24,11. Jebusittene bodde i Jerusalem. Jf. Jos 15,63; Dom 1,21; 2 Sam 5,6ff. og til jebusittene, amorittene og girgasjittene, 17hevittene, arkittene og sinittene, 18arvadittene, semarittene og hamatittene. Siden spredte kanaaneernes slekter seg videre utover. 19#10,19 Sodoma … Sebojim byer sør for Dødehavet. Jf. 13,10.13; 14,2.8; 19; 5 Mos 29,23. Kanaaneernes landområde strakte seg fra Sidon i retning av Gerar like til Gaza, og mot Sodoma, Gomorra, Adma og Sebojim like til Lesja. 20Dette var Hams etterkommere, slekt for slekt og språk for språk, land etter land og folkeslag etter folkeslag.
21 # 10,21 Eber Ordet hebreer er avledet av navnet Eber. Sem, Jafets eldste bror, fikk også barn. Han ble stamfar til alle Eber-sønnene. 22#10,22 Sems sønner primært folkeslag i øst. Elam fjellandet øst for Mesopotamia. Assur Assyria nord i Mesopotamia. Arpaksjad den av Sems sønner som Abraham stammer fra. Jf. 11,12ff. Lud trolig Lydia i Lilleasia. Aram nordøst for Kanaan, over mot Mesopotamia. Sems sønner var Elam, Assur, Arpaksjad, Lud og Aram. 23Arams sønner var Us, Hul, Geter og Masj. 24Arpaksjad ble far til Sjelah, og Sjelah ble far til Eber. 25#10,25 Peleg På hebr. er det et ordspill mellom navnet Peleg og ordet som er oversatt «delt opp». Eber fikk to sønner. Den ene het Peleg, for i hans dager ble jorden delt opp. Hans bror het Joktan. 26Joktan ble far til Almodad, Sjelef, Hasarmavet, Jerah, 27Hadoram, Usal, Dikla, 28Obal, Abimael, Saba, 29#10,29 Ofir i Arabia, kjent for sitt gull. Jf. 1 Kong 9,28; Job 22,24; Jes 13,12. Ofir, Havila og Jobab. Alle disse var sønner av Joktan. 30De hadde sine bosteder fra Mesja bort mot Sefar, i fjellene mot øst.
31Dette var Sems etterkommere, slekt for slekt og språk for språk, land etter land, folkeslag for folkeslag. 32#Apg 17,26 Og dette var slektene etter Noahs sønner, slektshistorie for slektshistorie, folkeslag etter folkeslag. Fra dem har folkeslagene bredt seg ut over jorden etter storflommen.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring