Galaterne 3

3
Lov eller tro – forbannelse eller velsignelse
1 # Luk 24,25; 1 Kor 2,2 Uforstandige galatere! Hvem har forhekset dere, dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som den korsfestede? 2#Apg 11,17; Gal 4,6 Svar meg på én ting: Fikk dere Ånden ved lovgjerninger eller ved å høre og tro? 3#3,3 kjøttet =kjøtt, kjøtt og blod. Er dere så uforstandige? Dere begynte ved Ånden, vil dere nå fullføre med kjøttet? 4Har dere opplevd alt dette forgjeves – hvis det da var forgjeves? 5Han som gir dere Ånden og gjør under blant dere, gjør han det ved lovgjerninger eller ved at dere hører og tror? 6#1 Mos 15,6; Rom 4,3 Om Abraham heter det: Han trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig. 7#Rom 4,11f.16 Så forstår dere at det er de som tror, som er Abrahams barn. 8#1 Mos 12,3#3,8 dette gode budskapet =evangelium. Skriften forutså at Gud ville rettferdiggjøre hedningene ved tro, og den forkynte på forhånd dette gode budskapet til Abraham: I deg skal alle folkeslag velsignes. 9#Rom 4,16 Derfor blir de som tror, velsignet sammen med den troende Abraham. 10#5 Mos 27,26 Men de som holder seg til lovgjerninger, er under forbannelse. For det står skrevet: Forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt som står i lovboken, og gjør det den sier. 11#Hab 2,4; Rom 1,17; Gal 2,16 Og det er klart at ingen blir rettferdig for Gud ved loven, for det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro. 12#3 Mos 18,5; Luk 10,28+ Loven spør ikke etter tro, men sier: Den som lever etter budene, skal ha liv ved dem. 13#5 Mos 21,23; Rom 8,3+ Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre. 14#1 Mos 12,3; Apg 2,33 Slik skulle Abrahams velsignelse komme til folkeslagene i Kristus Jesus, så vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om.
Løftet står over loven
15 # 3,15.17 testamente, pakt samme ord i den gr. teksten. Mine søsken, la meg ta et eksempel fra dagliglivet. Ingen kan oppheve eller forandre et gyldig testamente, enda det bare er en menneskelig pakt. 16#1 Mos 12,7; 13,15; 17,7; 24,7 Gud ga løftene til Abraham og hans ætt. Det står ikke «til dine ætter», som om det gjaldt mange, men det blir talt om én, «til din ætt», og det er Kristus. 17#3,17 430 år Tallet nevnes i 2 Mos 12,40 og angir der den tiden israelittene bodde i Egypt. Det jeg sier, er: En pakt som Gud først har gjort gyldig, blir ikke opphevet av loven som kom 430 år senere, slik at løftet settes ut av kraft. 18#Rom 4,13f; 11,6 Hvis arven ble gitt ved loven, er den ikke lenger gitt ved løftet. Men det var ved sitt løfte Gud skjenket arven til Abraham.
19 # Apg 7,38.53; Rom 4,15+; Hebr 2,2 # 3,19 en mellommann Moses. Hva så med loven? Den ble gitt som et tillegg på grunn av våre lovbrudd, helt til den ætten kom som løftet gjaldt. Loven ble gitt ved engler, gjennom en mellommann. 20Men noen mellommann trengs ikke der det bare er én, og Gud er én. 21#Rom 8,2ff Strider da loven mot Guds løfter? Slett ikke! For hvis det var gitt en lov som kunne gi liv, ville vi virkelig vinne rettferdighet ved loven. 22#Rom 3,9ff; 11,32 Men Skriften har lagt alt under synden, for at de som tror på Jesus Kristus, ved sin tro kan få det som var lovet.
23 # Hebr 9,10 Før troen kom, var vi i varetekt under loven, innestengt helt til den tro som skulle komme, ble åpenbart. 24#Rom 3,24+; 10,4#3,24 vokter betegnelse for slave som fulgte barna i huset til skolen, eller som selv ga dem elementærundervisning og hjalp til med å oppdra dem. Slik var loven vår vokter til Kristus kom, for at vi skulle bli kjent rettferdige ved tro. 25Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren. 26#Joh 1,12 For dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus. 27#Rom 6,3f; 13,14 Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. 28#Joh 17,21; Rom 10,12; 1 Kor 12,13; Kol 3,11 Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus. 29#Rom 4,16 Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring

;