Galaterne 2

2
Paulus blir anerkjent av de andre apostlene
1 # Apg 15,2 Fjorten år senere reiste jeg igjen opp til Jerusalem, sammen med Barnabas, og jeg tok også Titus med meg. 2#Fil 2,16#2,2 for jeg … forgjeves et bilde fra idrettslivet eller militærlivet. Jeg reiste dit på grunn av en åpenbaring. I et eget møte med de mest ansette la jeg fram det evangeliet jeg forkynner blant folkeslagene, for jeg ville ikke løpe, eller ha løpt, forgjeves. 3#2 Kor 2,13; 7,5ff.13ff; 8,6.16.23; 12,18; Gal 2,1; 2 Tim 4,3; Tit 1,4 Men ikke engang Titus, som var med meg, og som er greker, ble tvunget til å la seg omskjære. 4#Apg 15,1.24; Gal 5,1.13 Dette kravet kom fra noen falske søsken som hadde sneket seg inn for å spionere på den friheten vi har i Kristus Jesus, så de kunne gjøre oss til slaver. 5Men ikke et øyeblikk ga vi etter og bøyde oss for dem. For vi ville at evangeliets sannhet skulle stå fast hos dere. 6#5 Mos 10,17; 2 Krøn 19,7; Apg 10,34; Rom 2,11; Ef 6,9; Kol 3,25; 1 Pet 1,17 Og de mest ansette – hvor store de er, betyr ingenting for meg, for Gud gjør ikke forskjell på folk – de stilte meg ikke overfor nye krav. 7Tvert imot innså de at det er betrodd meg å forkynne evangeliet for de uomskårne, slik det er betrodd Peter å forkynne for de omskårne. 8For han som gjorde Peter til apostel for de omskårne, han gjorde meg til apostel for hedningfolkene. 9#2,9 søylene brukt om religiøse ledere, ordet er også kjent fra rabbinsk tradisjon. Og da Jakob, Kefas og Johannes, de som blir regnet for å være selve søylene, forsto hvilken nåde jeg hadde fått, ga de meg og Barnabas hånden som tegn på fellesskap. Vi skulle gå til hedningfolkene, de skulle gå til de omskårne. 10#Apg 24,17; Rom 15,25ff; 1 Kor 16,1; 2 Kor 8–9#2,10 de fattige menigheten i Jerusalem. Jf. Rom 15,26. Vi måtte bare huske på de fattige, og nettopp det har jeg lagt vinn på å gjøre.
Både jøder og hedninger blir rettferdige ved tro
11 # 2,11 Antiokia var på denne tiden basen for Paulus' misjonsvirksomhet. Jf. Apg 14,26; 15,30.35. Men da Kefas kom til Antiokia, sa jeg ham imot rett opp i ansiktet, for oppførselen hans avslørte ham. 12#Apg 10,28; 11,2f#2,12 noen fra Jakob fra menigheten i Jerusalem, der Jakob, Jesu bror, var leder. trakk han seg tilbake Jødene mente at de ble urene ved å spise sammen med hedninger. Før det kom noen fra Jakob, spiste han sammen med de hedningkristne. Men da de kom, trakk han seg tilbake og holdt seg unna, for han var redd de omskårne. 13På samme måte hyklet de andre jødekristne, så til og med Barnabas ble revet med i hykleriet deres. 14#1 Tim 5,20 Men da jeg så at de ikke gikk rett fram etter evangeliets sannhet, sa jeg til Kefas så alle hørte det: «Når du som er jøde, ikke lever som en jøde, men som en hedning, hvordan kan du da tvinge hedningene til å leve som jøder?» 15Vi er jøder av fødsel og ikke syndere av hedensk ætt. 16#Sal 143,2; Rom 3,20.28; 4,5; Gal 3,11 Men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satte også vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdige ved troen på Kristus og ikke ved lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig ved lovgjerninger. 17Men hvis også vi jøder blir stående som syndere når vi vil bli rettferdige i Kristus, er ikke Kristus da blitt en tjener for synden? Slett ikke! 18For hvis jeg bygger opp igjen det jeg har revet ned, da fremstår jeg som lovbryter. 19#Rom 7,1ff Ved loven døde jeg bort fra loven, så jeg kan leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus; 20#Joh 15,13; Rom 6,3f; Gal 5,24; Fil 1,21; 1 Joh 3,16 jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. 21Jeg forkaster ikke Guds nåde. For hvis vi kan oppnå rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring