Galaterne 1

1
Hilsen
1 # Apg 22,21+; Gal 1,11f # 1,1 apostel en utsending med fullmakt til å tale på vegne av sin herre. Brukes vanligvis om de 12 disiplene Jesus valgte ut, men også om enkelte andre. Paulus, apostel, ikke utsendt av mennesker eller ved noe menneske, men av Jesus Kristus og av Gud, vår Far, som reiste ham opp fra de døde – 2#1,2 alle mine søsken her medkristne i Efesos. Galatia Et sentralt område i Lilleasia, det nåværende Tyrkia. Det er usikkert om det er den romerske provinsen eller landskapet Galatia det siktes til. jeg, Paulus, og alle mine søsken her hilser menighetene i Galatia: 3Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus, 4#Tit 2,14; 1 Joh 5,19 han som ga seg selv for våre synder, så han etter Gud, vår Fars vilje kunne fri oss ut fra den onde tiden vi nå lever i. 5#Rom 16,27; Ef 3,1; 1 Tim 1,17; 2 Tim 4,18; Jud 25#1,5 Amen hebr. for «det står fast», «det er sikkert og sant». =amen. Ham være ære i all evighet! Amen.
Bare ett evangelium
6 # 1,6 ved Kristi nåde Andre håndskrifter har «i nåde». Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og til et annet evangelium, 7#Apg 15,1.24 men det finnes ikke noe annet, det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. 8#1 Kor 16,22; 2 Kor 11,4#1,8 forbannet være han Tilsvarende forbannelsesformler finnes i andre jødiske, kristne og gresk-romerske tekster og brukes om personer eller ting som er under Guds forbannelse eller vrede. Jf. Rom 9,3; 1 Kor 12,3; 16,22. Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynte dere, forbannet være han! 9#1 Kor 11,23; 15,1; Fil 4,9; 1 Tess 2,13; 2 Tess 3,6 Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, forbannet være han!
Paulus' apostelkall
10 # 1 Tess 2,4 Prøver jeg nå å bli anerkjent av mennesker – eller av Gud? Vil jeg bare være mennesker til lags? Var det fremdeles mennesker jeg ville være til lags, da var jeg ikke Kristi tjener. 11#1 Tess 2,13 For jeg kunngjør for dere, søsken: Det evangeliet jeg har forkynt, er ikke menneskeverk. 12#1,1 Jeg har heller ikke mottatt eller lært det av noe menneske; nei, det var Jesus Kristus som åpenbarte seg for meg. 13#Apg 8,3; 9,1f; 22,4ff; 26,9ff Dere har jo hørt hvordan jeg tidligere fór fram som jøde, hvor voldsomt jeg forfulgte Guds kirke og forsøkte å utrydde den. 14#Apg 22,3; Fil 3,5f Jeg gikk lenger i min jødedom enn mange jevnaldrende i mitt folk og brant enda sterkere av iver for overleveringene fra fedrene. 15#Jer 1,5; Rom 1,1#1,15 Gud, som andre håndskrifter har «han som». Men Gud, som utvalgte meg allerede i mors liv og kalte meg ved sin nåde, besluttet i sin godhet 16#Matt 16,17; Apg 22,21+; Gal 2,7 å åpenbare sin Sønn for meg for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham for folkeslagene. Da spurte jeg ikke noen av kjøtt og blod til råds. 17#1,17 Arabia områdene like øst og sør for Judea. Jeg dro heller ikke opp til Jerusalem, til dem som var apostler før meg. I stedet reiste jeg til Arabia og vendte siden tilbake til Damaskus. 18#Matt 16,18+; Apg 9,26#1,18 Kefas apostelen Peter. Først tre år senere dro jeg opp til Jerusalem for å få vite mer av Kefas, og jeg ble hos ham i fjorten dager. 19#Matt 13,55#1,19 Jakob en av Jesu brødre, fra midten av 40-tallet e.Kr. leder for menigheten i Jerusalem. Noen annen av apostlene traff jeg ikke, unntatt Jakob, Herrens bror. 20Gud vet at det jeg skriver til dere, ikke er løgn! 21#Apg 9,30 Så dro jeg til Syria og Kilikia. 22Menighetene i Judea, de som er i Kristus, kjente ikke meg personlig. 23#Apg 9,21; Gal 1,13 De hadde bare hørt at det ble sagt: Han som før forfulgte oss, forkynner nå selv den troen han prøvde å utrydde. 24Og de lovpriste Gud på grunn av meg.

Markert nå:

Galaterne 1: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring