Esra 1

1
Kyros lar judeerne vende hjem
1 # 2 Krøn 36,22f; Esra 5,13; Jes 41,2.25; 44,28; 45,1.13; Jer 25,11f; 29,10 I det første året Kyros var konge i Persia, vakte Herren en tanke i ham for at det ordet som Herren hadde talt gjennom Jeremia, skulle bli oppfylt. Perserkongen Kyros sendte da ut en kunngjøring i hele sitt rike, både muntlig og skriftlig:
2«Så sier Kyros, kongen av Persia:
Herren, himmelens Gud, har gitt meg alle kongeriker på jorden, og han har pålagt meg å bygge et hus for ham i Jerusalem i Juda. 3Hvem av dere hører til hans folk? Gud være med dere, hver og en! Dere kan dra opp til Jerusalem i Juda og bygge et hus for Herren, Israels Gud. Han er det som er Gud i Jerusalem. 4Alle som er igjen, hvor de enn har slått seg ned som innflyttere, skal få hjelp av dem som bor på stedet. De skal få sølv og gull, gods og buskap og dessuten frivillige gaver til Guds hus i Jerusalem.»
5Da brøt de opp, Benjamins og Judas familieoverhoder, prestene og levittene, alle som Gud hadde gitt den tanken at de skulle dra opp og bygge Herrens hus i Jerusalem. 6Alle naboene støttet dem med sølvkar og gull, gods, buskap og andre verdifulle ting. De kom også med frivillige gaver.
7 # 2 Krøn 36,7.18; Jer 27,19ff Kong Kyros lot hente tempelutstyret som Nebukadnesar hadde ført bort fra Herrens hus i Jerusalem, og som han hadde satt i huset til sin gud. 8#1,8 Sjesjbassar leder for den første gruppen som vendte hjem igjen fra fangenskapet. Han var persisk stattholder i Juda og la grunnvollen til det nye tempelet i Jerusalem. Jf. 3,1ff; 5,16. Kyros, kongen av Persia, overlot dem til skattmesteren Mitredat, som talte dem opp og ga dem til Sjesjbassar, fyrsten i Juda. 9Antallet var: 30 gullskåler, 1000 sølvskåler og 29 andre skåler, 1030 gullbeger, 410 doble sølvbeger og 1000 andre kar. 11Til sammen var det 5400 kar av gull og sølv. Sjesjbassar brakte alt dette med seg da de bortførte dro opp fra Babel til Jerusalem.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring