Esekiel 45
N11BM

Esekiel 45

45
Fordeling av landet rundt Jerusalem
1Når dere kaster lodd og fordeler landet som eiendom, skal dere skille ut et tjuefem tusen alen langt og tjue tusen alen bredt stykke som hellig gave til Herren. Det skal være hellig så langt det strekker seg. 2#42,16ff Av dette skal et firkantet stykke på fem hundre ganger fem hundre alen høre helligdommen til. Og femti alen omkring det skal være beitemark. 3Av hele dette området skal du måle opp et stykke som er tjuefem tusen alen langt og ti tusen alen bredt. Der skal helligdommen stå, det aller helligste. 4#48,8ff Dette stykket er en hellig del av landet. Det skal tilhøre prestene som gjør tjeneste i helligdommen, de som trer fram og tjener Herren. Det skal gi plass til husene deres og være beitemark for helligdommen. 5#48,13f Et jordstykke, tjuefem tusen alen langt og ti tusen alen bredt, skal tilhøre levittene, som er tempeltjenere. Der kan de ha byer å bo i. 6Som eiendom for byen skal dere gi et stykke som er fem tusen alen bredt og tjuefem tusen alen langt, langs det som er satt av til helligdommen. Det skal tilhøre hele Israels hus.
7 # 48,21f Fyrsten skal ha land på begge sider av jordstykket som tilhører helligdommen, og av byens eiendom, langs begge disse områdene, både vestover på vestsiden og østover på østsiden. Det skal være så langt som en av de delene stammene får, fra grensen i vest til grensen i øst. 8Dette er det landet han skal ha til eiendom i Israel. Da skal mine fyrster aldri mer undertrykke mitt folk, men overlate jorden til Israels hus, stamme for stamme.
Rett mål og rett offer
9 # Jer 22,2f; Esek 44,6 Så sier Herren Gud: Nå er det nok, dere fyrster i Israel! Hold opp med vold og herjing og gjør det som er rett og rettferdig! Hold opp med å drive mitt folk fra gård og grunn, sier Herren Gud. 10#3 Mos 19,36+ Bruk riktige vektskåler og rett efa og bat! 11#45,11 en bat 36,4 l. en homer 364 l. en efa tilsvarer en bat, dvs. 36,4 l. En efa og en bat skal ha samme mål, slik at både en bat og en efa er tidelen av en homer. Målet skal fastsettes etter homeren. 12#45,12 gera en gera er ca. 0,6 g. En sjekel skal være tjue gera. Fem sjekel skal være fem sjekel, ti sjekel skal være ti, og femti sjekel skal dere regne for en mine.
13Dette er offergaven dere skal gi: en sjettedels efa av hver homer hvete og en sjettedels efa av hver homer bygg. 14#45,14 en kor 364 l. Forskriften for olje som måles i bat, er en tidels bat av hver kor. Det er altså ti bat i en kor. 15Av småfeet skal dere gi ett lam for hver to hundre fra de saftige beitene i Israel. De skal være til grødeoffer, brennoffer og fredsoffer, til soning for folket, sier Herren Gud. 16Hele folket i landet må være med på å gi denne gaven til fyrsten i Israel. 17#45,17 nymånedagene =fester og høytider. Fyrsten har ansvar for brennoffer, grødeoffer og drikkoffer på festene, nymånedagene og sabbatene, på alle høytidsdagene i Israels hus. Han skal sørge for syndoffer, grødeoffer, brennoffer og fredsoffer til soning for Israels hus.
Påske
18Så sier Herren Gud: Den første dagen i den første måneden skal du ta en ungokse uten feil. Slik skal du ta bort synd fra helligdommen. 19Presten skal ta noe av blodet fra syndofferdyret og stryke det på dørstolpene i tempelet, på de fire hjørnene av alteravsatsen og på dørstolpene i porten til den indre forgården. 20#3 Mos 4,27ff; 5,17ff Det samme skal du gjøre den sjuende dagen i måneden for dem som har syndet av vanvare eller i uvitenhet. Slik skal dere gjøre soning for huset.
21 # 3 Mos 23,5ff Den fjortende dagen i den første måneden skal dere holde påske. Under sjudagersfesten skal det spises usyret brød. 22På den dagen skal fyrsten lage til en okse som syndoffer for seg selv og for hele folket i landet. 23De sju dagene festen varer, skal han lage til brennoffer til Herren, hver dag sju okser og sju værer uten feil, og som syndoffer en geitebukk hver dag. 24#46,5.7.11#45,24 en efa 36,4 l. en hin 6 l. Som grødeoffer skal han bære fram en efa mel til en okse, en efa til en vær og en hin olje til hver efa.
25Også under festen på den femtende dagen i den sjuende måneden skal han bære fram syndoffer og brennoffer, grødeoffer og olje, slik som på de andre sju dagene.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål