Esekiel 4
N11BM
4
Varsler om Jerusalems fall
1Du menneske, ta en teglstein og legg den foran deg! På den skal du risse inn en by – Jerusalem. 2#2 Kong 25,1 Så skal du beleire byen, bygge skanser og kaste opp en voll omkring den. La hærer slå leir rundt byen og still opp rambukker mot den på alle kanter! 3Ta deg en jernplate, sett den opp som en jernvegg mellom deg og byen, og vend ansiktet mot den. Slik skal byen bli beleiret og du gå til angrep på den. Dette skal være et tegn for Israels hus.
4Legg deg så på din venstre side og legg Israels skyld over på den. Like mange dager som du ligger slik, skal du bære israelittenes skyld. 5Like mange år som de har syndet, like mange dager lar jeg deg få, tre hundre og nitti dager. Så lenge skal du bære Israels skyld. 6#4 Mos 14,34 Når du er ferdig med disse dagene, skal du legge deg igjen, nå på høyre side, og bære Judas skyld. I førti dager, én dag for hvert år, lar jeg deg bære den.
7Vend så ansiktet mot det beleirede Jerusalem! Med bar arm skal du profetere mot byen! 8Se, jeg binder deg fast med tau så du ikke kan snu deg fra side til side før du er ferdig med de dagene du skal beleire byen. 9#4,9 spelt en kornsort. Jf. 2 Mos 9,32; Jes 28,5. Ta nå hvete og bygg, bønner og linser, hirse og spelt, legg det opp i et trau og bak brød av det! Så mange dager som du ligger på siden, i tre hundre og nitti dager, skal du spise av dette. 10#4,10 tjue sjekel 228 g. Maten du spiser, skal veie tjue sjekel om dagen. Dette får du å spise på et døgn. 11#4,11 en sjettedels hin 1 l. Også vannet du drikker, skal være etter mål, en sjettedels hin får du å drikke på et døgn. 12Byggkaker skal du spise. Dem skal du steke på menneskemøkk, rett for øynene på folk. 13Og Herren sa: Slik skal israelittene spise urent brød blant de folkeslagene jeg driver dem bort til.
14 # 3 Mos 17,15; Apg 10,14 # 4,14 urent Offerkjøtt eldre enn tre dager ble regnet som urent. Jf. 3 Mos 7,18; 19,7. Jeg svarte: «Nei, min Herre og Gud, jeg har aldri gjort meg uren. Fra ungdommen av og til nå har jeg aldri spist av selvdøde eller ihjelrevne dyr. Og urent offerkjøtt er aldri kommet inn i min munn.» 15Da sa han til meg: «Se, i stedet for menneskemøkk lar jeg deg bruke kumøkk til å steke brødet ditt på.»
16 # Jes 3,1; Esek 5,16f; 14,13 # 4,16 brødstaven kanskje en stang til å tre runde brødleiver inn på. Jf. 5,16; 14,13. >3 Mos 26,26. Så sa han til meg: «Menneske, se, nå bryter jeg i stykker brødstaven i Jerusalem. Med uro skal de spise brød etter tilmålt vekt, og med skrekk skal de drikke vann etter mål. 17Når de slipper opp for brød og vann, skal hver og en bli slått av redsel og forgå på grunn av sin skyld.»

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål