Esekiel 30
N11BM
30
Herrens dag er nær for Egypt
1 Herrens ord kom til meg: 2Menneske, tal profetord og si:
Så sier Herren Gud:
Klag og skrik: For en dag!
3 # Joel 2,1ff; Sef 1,14ff Dagen er nær,
Herrens dag er nær,
en skytung dag.
Tiden er inne
for folkeslagene.
4 # 29,2 Sverd kommer over Egypt.
Rier av angst griper Kusj
når egyptere blir drept,
når rikdommene blir tatt fra dem
og grunnmurene jevnet med jorden.
5 # 30,5 Kusj >29,10. Put, Lud >Jes 66,19. Kusj og Put,
Lud og alle ørkenfolk,
Kub og menn fra land de står i pakt med,
skal falle for sverd sammen med dem.
6 # 30,6 fra Migdol til Syene >29,10. Så sier Herren:
De som støtter Egypt, skal falle.
Den stolte makten deres skal gå under.
Fra Migdol til Syene skal de falle for sverd,
sier Herren Gud.
7De skal legges øde blant land som er lagt øde,
byene skal ligge blant ruinbyer.
8De skal kjenne at jeg er Herren
når jeg setter Egypt i brann,
og når alle som hjelper det, blir knust.
9 # Jes 18,1+; 20,3ff; Esek 29,10 På den dagen skal budbærere fra meg
dra ut med skip
for å skremme det trygge Kusj.
Rier av angst griper dem
når dagen kommer for Egypt.
For se, den kommer!
10Så sier Herren Gud:
Jeg gjør ende på rikdommene i Egypt
med hånden til Nebukadnesar, kongen i Babel.
11 # Jer 44,13 Han og hans folk med ham,
brutale folkeslag,
skal føres dit for å herje landet.
De skal trekke sverd mot Egypt
og fylle landet med falne.
12Jeg lar elvene tørke ut
og gir landet i hendene på onde.
Med fremmedes hånd
ødelegger jeg landet og alt som fyller det.
Jeg, Herren, har talt.
13 # 30,13 Nof >Jes 19,13. Så sier Herren Gud:
Jeg lar avgudene gå til grunne
og gjør ende på fillegudene i Nof.
Det skal ikke lenger finnes noen fyrste fra Egypt.
Jeg sprer frykt i landet.
14 # 30,14 Soan >4 Mos 13,22. No >Jer 46,25. Jeg legger Patros øde,
setter Soan i brann
og feller dom over No.
15 # Jer 46,25 # 30,15 Sin trolig Pelusium, øst for Nil-deltaet. Jeg øser ut min harme over Sin,
festningsbyen i Egypt,
og ødelegger rikdommene i No.
16Jeg setter Egypt i brann,
Sin skal vri seg i smerte,
No skal stormes
og Nof tas ved høylys dag.
17 # 30,17 On >1 Mos 41,45. Pi-Beset by i Nil-deltaet. De unge mennene i On og Pi-Beset
skal falle for sverd,
og kvinnene må gå i fangenskap.
18 # 30,18 Tahpanhes >Jer 2,16. I Tahpanhes blir dagen mørk
når jeg bryter i stykker
herskerstavene i Egypt
så den stolte makten tar slutt.
Skyer skal dekke byen,
døtrene hennes må gå i fangenskap.
19Jeg feller dom over Egypt.
De skal kjenne at jeg er Herren.
Faraos makt er brutt
20 # 30,20 i det ellevte året år 586 f.Kr. Jf. 20,1. Det var i det ellevte året, på den sjuende dagen i den første måneden. Herrens ord kom til meg:
21Menneske, jeg har brukket armen
på farao, kongen i Egypt.
Se, den er ikke forbundet
så den kan bli frisk igjen.
Ingen har lagt den i fatle
så den blir sterk nok til å gripe sverdet.
22Derfor sier Herren Gud:
Se, jeg kommer mot farao, kongen i Egypt,
og brekker begge armene hans,
både den sterke og den brukne.
Jeg slår sverdet ut av hånden hans.
23Jeg sprer egypterne blant folkeslagene
og strør dem ut i landene.
24 # Jer 25,9+ Jeg styrker armene til kongen i Babel
og gir ham mitt sverd i hånden,
men faraos armer brekker jeg.
Med banesår skal han sukke
og stønne foran ham.
25Jeg styrker armene til kongen i Babel,
men faraos armer skal synke.
De skal kjenne at jeg er Herren
når jeg legger sverdet mitt i hånden på Babel-kongen
og han retter det mot Egypt.
26Jeg sprer egypterne blant folkeslagene
og strør dem ut i landene.
De skal kjenne at jeg er Herren.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål