Esekiel 24
N11BM
24
Ve den blodige byen
1 # 2 Kong 25,1; Jer 52,4 # 24,1 i det niende året år 588 f.Kr. Jf. 20,1. Herrens ord kom til meg i det niende året, på den tiende dagen i den tiende måneden: 2Menneske, skriv opp navnet på denne dagen, nettopp denne dagen! For Babels konge har rykket fram mot Jerusalem på nettopp denne dagen. 3#11,3–12 Fortell en lignelse til dette trassige folket. Si til dem:
Så sier Herren Gud:
Sett gryta over!
Sett den over og hell i vann!
4 # 11,3; 24,6.9 Legg kjøttstykker oppi,
bare gode stykker av lår og bog,
fyll gryta med de beste knokene!
5Ta det beste av småfeet!
Legg ved under gryta.
La den koke opp,
og la knokene stå og koke.
6 # 22,2 Derfor, så sier Herren Gud:
Ve den blodige byen,
gryta som har skjolder,
og som skjoldene ikke går av.
Tøm den, stykke for stykke.
Det er ikke kastet lodd om den.
7For det fløt blod der i byen.
De lot det renne på nakne berget
og slo det ikke ut på bakken
så jorden kunne dekke det.
8For å gi harmen fritt løp,
for å få hevn,
lot jeg blodet renne på nakne berget
så det ikke skulle dekkes til.
9Derfor, så sier Herren Gud:
Ve den blodige byen!
Også jeg gjør bålet stort.
10Legg på mye ved,
tenn opp ild!
Kok kjøttet tørt,
kok kraften inn,
la knokene blir brent.
11La gryta stå tom på glørne
til den blir så varm
at kobberet gløder.
Så skal urenheten smeltes ut av den
og skjoldene bli borte.
12Skjolder gir strev.
Men skjoldene går ikke av,
i ilden med dem!
13Du er uren og skamløs.
Jeg renset deg,
og enda ble du ikke ren.
Nå vil jeg ikke rense deg mer
før jeg har brukt opp min harme på deg.
14Jeg, Herren, har talt.
Det kommer, jeg setter det i verk,
jeg lar ikke være.
Jeg viser ikke medfølelse
og angrer ikke.
Etter din ferd og dine gjerninger
skal du dømmes,
sier Herren Gud.
Profetens sorg
15 Herrens ord kom til meg: 16Menneske, se, med ett slag tar jeg fra deg det som gir øynene glede. Men sørg ikke, gråt ikke og fell ingen tårer! 17#3 Mos 10,6; 13,45; 2 Sam 15,30; Jer 16,7; Mi 3,7#24,17 Skjul ikke skjegget tegn på sorg. brødet folk kommer med kanskje mat som naboer og familie kom med til sørgende. Du skal sukke i stillhet, men du skal ikke holde sørgehøytid over de døde. Bind turbanen på deg og ta sandaler på føttene! Skjul ikke skjegget, og spis ikke brødet folk kommer med!
18Jeg talte til folket om morgenen, og om kvelden døde min kone. Neste morgen gjorde jeg som jeg var blitt pålagt. 19Da sa folket til meg: «Vil du ikke fortelle oss hva dette har med oss å gjøre? Hvorfor gjør du det?»
20Jeg svarte: Herrens ord kom til meg: 21Si til Israels hus: Så sier Herren Gud: Se, jeg vil vanhellige min helligdom, deres stolte vern, det som gir øynene glede og som sjelen lengter etter. Sønnene og døtrene som dere forlot, skal falle for sverd. 22Da skal dere gjøre som jeg har gjort: Skjul ikke skjegget, spis ikke brødet folk kommer med! 23#3 Mos 26,39 Bind turbanen om hodet, ta sandaler på føttene! Sørg ikke, gråt ikke! Dere skal visne bort i syndene deres og stønne til hverandre. 24#12,6.11 Esekiel skal være et varsel for dere. Alt han har gjort, skal dere også gjøre. Når dette skjer, skal dere kjenne at jeg er Herren Gud.
25Og du, menneske, den dagen jeg tar fra dem deres vern, deres herlige fryd, det som gir øynene glede og som sjelen bærer på, sønnene og døtrene deres, 26#33,21ff den dagen skal den som slipper unna, komme til deg og la deg få høre om det. 27#3,26; 33,22 Den dagen skal munnen din åpnes foran den som slapp unna. Du skal snakke og ikke lenger være taus. Du skal være et varsel for dem, og de skal kjenne at jeg er Herren.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål