Esekiel 23
N11BM
23
De to søstrene
1 Herrens ord kom til meg: 2Menneske, det var to kvinner, døtre av en og samme mor. 3#20,7f De horet i Egypt, i sin ungdom drev de hor. Der klemte de på brystene deres, der tok de på de jomfruelige brystene. 4Den eldste het Ohola, og søsteren het Oholiba. De ble mine, og de fødte sønner og døtre. – Navnet Ohola står for Samaria og Oholiba for Jerusalem.
5 # 16,28 Ohola drev hor enda hun var min. Hun lengtet etter sine elskere, assyrerne, og de kom til henne. 6De var kledd i purpur, stattholdere og stormenn, staute unge menn alle sammen, ryttere høyt til hest. 7Hun henga seg til dem i hor, de var alle blant assyrernes fremste menn. Slik gjorde hun seg uren med alle hun lengtet etter, med alle avgudene deres. 8Hun holdt ikke opp med horelivet fra tiden i Egypt. Der lå de med henne da hun var ung, tok på de jomfruelige brystene og tømte sitt hor ut over henne. 9#2 Kong 17,6 Derfor ga jeg henne over til elskerne, assyrerne, som hun lengtet etter. 10#16,37 De kledde henne naken, tok sønnene og døtrene hennes og drepte henne med sverd. Hun fikk dårlig rykte på seg blant kvinner, dom ble felt over henne.
11 # 16,47.51 Dette så hennes søster Oholiba. Likevel var hun verre med sin lengsel og sitt horeliv enn søsteren. 12Hun lengtet etter assyrerne, stattholdere og stormenn som kom til henne i prektige klær, ryttere høyt til hest, staute unge menn alle sammen. 13Jeg så at hun ble uren, begge gikk de samme vei. 14#16,29 Men hun fortsatte med horelivet sitt. Hun fikk se bilder av kaldeere, risset inn på veggen med rødt. 15De hadde belte om livet og flagrende turbaner. Alle så ut som dyktige krigere. Slik var bildet av Babels menn, de som har Kaldea til hjemland. 16Ved synet av mennene ble hennes lengsel vakt, og hun sendte bud etter dem i Kaldea. 17Babels menn kom til henne på elskovsleiet og gjorde henne uren med horeriet sitt. Men da hun var blitt uren, brøt hun med dem. 18Siden hun drev hor så åpenlyst og kledde seg naken, brøt jeg med henne, slik jeg før hadde brutt med hennes søster. 19Men fordi hun husket sin ungdoms dager, da hun drev hor i Egypt, horet hun mer og mer. 20Hun lengtet etter beilerne sine, med lem som esler og sprut som hester. 21Du tenkte med lengsel på din skamløse ungdom, på det egypterne gjorde med brystene dine, de unge brystene.
22 # 16,37 Derfor, Oholiba, så sier Herren Gud: Nå egger jeg elskerne dine mot deg, dem som du brøt med. Jeg sender dem mot deg fra alle kanter: 23#23,23 Pekod, Sjoa og Koa områder i Babel, ikke langt fra Tigris. Babels menn, alle kaldeerne, mennene fra Pekod, Sjoa og Koa, og alle assyrerne sammen med dem, staute unge karer, stattholdere og stormenn alle sammen, dyktige krigere og utvalgte menn, alle høyt til hest. 24#16,38; 21,22#23,24 fra nord Betydningen av den hebr. teksten er usikker. Oversettelsen følger =Septuaginta. De kommer mot deg fra nord med rullende vogner og en hær av folk. Langskjold og rundskjold og hjelmer stiller de opp mot deg fra alle kanter. Jeg gir dommen over til dem, og de skal dømme deg etter sine lover. 25Men deg gir jeg min sjalusi, så de går løs på deg i harme. Nesen og ørene skjærer de av deg, og det som er igjen til slutt, faller for sverd. Dine sønner og døtre tar de, og det som er igjen til slutt, fortæres av ilden. 26De river klærne av deg og tar smykkene dine. 27Slik gjør jeg slutt på det skamløse horelivet som du la deg til i Egypt. Du skal ikke kikke etter elskerne dine og ikke tenke på egypterne mer.
28For så sier Herren Gud: Se, jeg gir deg over i hendene på dem du hater, dem du brøt med. 29#16,37 De skal vise sitt hat mot deg og ta fra deg alt du har strevd for. De lar deg ligge naken og avkledd så din nakenhet og ditt hor blir synlig, ditt skamløse horeliv. 30Dette skal de gjøre mot deg fordi du drev hor og la deg etter andre folkeslag og gjorde deg uren med avgudene deres. 31På din søsters vei gikk du, og hennes beger gir jeg i din hånd.
32Så sier Herren Gud:
Din søsters beger skal du drikke,
det er både dypt og vidt.
Da blir du til latter og spott,
for begeret rommer mye.
33 # Sal 60,5; 75,9; Jes 51,17; Jer 25,15 Du blir drukken og full av sorg.
Et beger med redsel og ruin
er begeret til din søster Samaria.
34Du må drikke det ut til siste dråpe
og knuse det til skår,
og brystene dine skal du kutte opp.
For jeg har talt,
sier Herren Gud.
35Derfor sier Herren Gud: Fordi du glemte meg og vendte meg ryggen, må du også bære følgene av ditt skamløse horeliv.
36 Herren sa til meg: Menneske, vil du dømme Ohola og Oholiba? Da skal du fortelle dem om alt det avskyelige de har gjort. 37#16,20f De brøt ekteskapet og har blod på hendene. De brøt ekteskapet ved å dyrke avgudene sine, og barna som de hadde født meg, ga de til føde for dem. 38#20,13 Ja, enda mer har de gjort mot meg: De gjorde min helligdom uren og vanhelliget mine sabbater. 39Når de hadde slaktet barna sine for avgudene, kom de samme dag inn i helligdommen min og vanhelliget den. Se, dette gjorde de i mitt hus! 40De sendte til og med bud etter menn i fjerne land. Det ble sendt en budbærer til dem, og se, da kom de, disse som du hadde du vasket deg for, sminket øynene og pyntet deg for med smykker. 41Du satte deg på en prektig seng. Et bord sto dekket foran den, og der satte du fram min røkelse og min olje. 42Der inne hørtes lyden av en sorgløs og støyende flokk. Og i tillegg til alle disse menneskene kom drikkebrødre som var hentet fra ørkenen. De kom med armbånd til kvinnene og prektige diadem til å ha på hodet. 43Da sa jeg: «Hun er utslitt av ekteskapsbrudd. Men nå holder de sannelig horelag, ja, hun også!» 44De gikk inn til henne. Slik man går inn til en prostituert kvinne, slik gikk de til Ohola og Oholiba, de skamløse kvinnene. 45#Jes 1,15; 59,3; Esek 16,38 Men rettferdige menn skal dømme dem for brudd på loven om ekteskapet og loven mot å utøse blod. For de har brutt ekteskapet, og de har blod på hendene.
46For så sier Herren Gud: Jeg samler en menneskemengde mot dem og gir dem over til angst og plyndring. 47Mengden skal steine dem og skamhugge dem med sverd. Sønnene og døtrene deres skal de drepe, og husene skal de brenne. 48Jeg gjør slutt på skamløsheten i landet. Alle kvinner skal ta lærdom av det, de skal ikke lenger leve skamløst som dere. 49Jeg gir dere igjen for skamløsheten, dere må selv bære straffen for den syndige avgudsdyrkelsen. Da skal dere kjenne at jeg er Herren Gud.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål