Esekiel 21
N11BM
21
Skogen skal brenne
1 # 21,1–5 I noen oversettelser er 21,1–5 nummerert som 20,45–49. Herrens ord kom til meg: 2#21,2 skoglandet i Negev bilde på Juda. Teman, Negev Begge stedsnavn kan også oversettes med himmelretningen «sør». Menneske, vend deg i retning Teman, spå mot sør og tal profetord mot skoglandet i Negev! 3#Jer 17,27; Esek 21,8f Si til Negev-skogen: Hør Herrens ord! Så sier Herren Gud: Jeg setter fyr på deg, og ilden skal svi av hvert tre i deg, både friske og tørre. Flammene skal ikke slukne, men svi hvert ansikt fra sør til nord. 4Alle mennesker skal se at jeg, Herren, har tent ilden, og den skal ikke slukne. 5Da sa jeg: Å, min Herre og Gud! De sier om meg: «Nå taler han i lignelser igjen!»
Sverd skal drepe
6 Herrens ord kom til meg: 7Menneske, vend deg mot Jerusalem, spå mot helligdommene og tal profetord mot Israels land. 8Si til Israels land: Så sier Herren: Se, jeg kommer over deg. Jeg drar sverdet fra sliren og utrydder både rettferdige og urettferdige hos deg. 9Fordi jeg vil utrydde så vel rettferdige som urettferdige hos deg, skal sverdet mitt fare ut av sliren mot alle mennesker, fra sør til nord. 10Alle mennesker skal kjenne at jeg, Herren, har dratt sverdet fra sliren, og det skal ikke komme tilbake dit.
11Men du, menneske, skal stønne som om hoftene knuses. Med bitter smerte skal du stønne rett for øynene på dem. 12Og når de sier til deg: Hvorfor stønner du, skal du svare: På grunn av en melding som kommer. Da skal hvert hjerte smelte bort, alle hender bli slappe, hver ånd bli motløs og alle knær bli som vann. Se, det kommer, det skal skje! sier Herren Gud.
13 Herrens ord kom til meg: 14Menneske, tal profetord og si:
Så sier Herren:
Sverd, sverd, kvesset og slipt,
15kvesset for å slakte,
slipt for å blinke som lyn.
– Eller skal vi glede oss?
Min sønns herskerstav forakter du, hvert tre. – #21,15 Eller ... tre Betydningen av den hebr. teksten er usikker.
16Sverdet ble gitt til sliping
og lagt i hånden.
Det ble kvesset og slipt
og gitt til den som skal drepe.
17 # 21,17 slå deg på låret uttrykk for skam og sorg. Skrik og hyl, du menneske!
For sverdet rammer mitt folk
og alle Israels fyrster.
De er overgitt til sverdet
sammen med mitt folk.
Derfor skal du slå deg på låret.
18For dette er prøven.
Hva om du også har foraktet herskerstaven?
Det skal ikke skje,
sier Herren Gud.
19Du menneske, tal profetord
og slå hendene sammen!
To og tre ganger skal sverdet ramme.
Det er et sverd som dreper mange,
et veldig drapssverd
som trenger dypt inn,
20så hjertet skal skjelve
og mange skal snuble.
Jeg setter et slaktesverd
ved alle deres porter.
Ve! Det er laget for å lyne,
slipt for å slakte.
21Bit kvast til høyre
og hugg til venstre,
hvor du så blir vendt!
22 # 23,24 Da skal også jeg slå hendene sammen
og bruke opp min harme.
Jeg, Herren, har talt.
23 Herrens ord kom til meg: 24Du menneske, merk av to veier som sverdet til Babel-kongen kan følge. Begge veiene skal gå ut fra samme land. Og der veiene tar av til byer, skal du sette opp merker 25#21,25 Rabba ammonittenes hovedstad, i dag Amman. ved veikryssene, så sverdet kan fare til Rabba i ammonittenes land og til Juda, som har Jerusalem til festningsby.
26 # 21,26 terafer hebr. terafim, små gudebilder eller hellige gjenstander i familiens eie. De kunne bl.a. brukes når en ville ta varsler. Jf. 1 Mos 31,19; Dom 18; 2 Kong 23,34. Ved veiskillet der de to veiene begynner, har Babel-kongen stilt seg opp for å ta varsler. Han kaster lodd med piler, søker råd hos terafer og gransker leveren av offerdyr. 27I sin høyre hånd har han varselet for Jerusalem. Der skal han stille opp rambukker, åpne munnen til kampskrik og heve stemmen til krigsrop. Han skal stille opp rambukker mot portene, kaste opp en voll og bygge skanser.
28 # Jer 7,4; Mi 3,11 I folks øyne er dette et tomt varsel, enda de har fått det stadfestet ved ed. Dette minner dem om skylden som leder til fangenskap. 29Derfor, så sier Herren Gud: Dere minner dere selv om skylden dere har, når lovbruddene deres blir åpenbare så synden viser seg i alt dere gjør. Fordi dere er minnet om det, skal dere tas til fange.
30Og du, din ugudelige forbryter, Israels fyrste! Dagen er kommet, tiden for din endelige straff. 31#Jer 13,18; Esek 17,24 Så sier Herren Gud: Bort med turbanen, av med kronen, ikke noe skal bli som det var! Gjør det lave høyt og det høye lavt! 32#1 Mos 49,10 Ruin, ruin, ruin gjør jeg det til. Heller ikke dette skjer før han kommer, han som jeg har overlatt dommen til.
33 # 25,1ff Du menneske, tal profetord og si: Så sier Herren Gud om ammonittene og deres spott:
Sverd! Sverd! Trukket for å slakte,
slipt for å sluke og lyne.
34 # Jer 27,3.9 Mens du får tomme syner
og varsler som er løgn,
skal det rettes mot halsen
på ugudelige forbrytere.
Dagen er kommet,
tiden for deres endelige straff.
35Stikk sverdet i sliren!
På stedet der du ble skapt,
i landet som du stammer fra,
vil jeg dømme deg.
36Jeg øser ut min harme over deg
og blåser min vredes ild mot deg.
Jeg overgir deg til illsinte mennesker,
til mestre i ødeleggelse.
37Du skal bli til føde for ilden,
ditt blod skal flyte i landet,
og ingen skal minnes deg mer.
For jeg, Herren, har talt.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål