2. Mosebok 6

6
1 # 11,1; 12,33 Herren sa til Moses: «Nå skal du få se hva jeg vil gjøre med farao. Tvunget av en sterk hånd skal han la dem dra, og tvunget av en sterk hånd skal han drive dem ut av landet sitt.»
Herren vil fri folket ut
2Gud talte til Moses og sa: «Jeg er Herren. 3#6,3 Gud, Den veldige hebr. El sjaddai. Gammelt hebr. gudsnavn med usikker betydning, jf. 1 Mos 17,1; 2 Mos 3,14. =Guds navn. Jeg viste meg for Abraham, for Isak og for Jakob som Gud, Den veldige, men under mitt navn Herren var jeg ikke kjent for dem. 4#1 Mos 12,7+ Og jeg opprettet min pakt med dem for å gi dem landet Kanaan, det landet de bodde i som innflyttere. 5#2,24 Jeg har også hørt hvordan israelittene stønner fordi egypterne har gjort dem til slaver, og jeg husker min pakt. 6#5 Mos 4,34; 5,15; 7,19; 9,29; 11,2; 26,8; 2 Kong 17,36; Sal 136,11f Si derfor til israelittene: Jeg er Herren. Jeg vil føre dere bort fra tvangsarbeidet i Egypt og fri dere fra slaveriet. Jeg vil løse dere ut med utstrakt arm og med store straffedommer. 7Jeg vil ta dere til mitt folk og være deres Gud. Da skal dere kjenne at jeg er Herren deres Gud, som fører dere bort fra tvangsarbeidet i Egypt. 8#Esek 20,5f#6,8 med løftet hånd håndbevegelse som følger eden ved inngåelsen av en =pakt. Og jeg vil føre dere til det landet jeg med løftet hånd lovet Abraham, Isak og Jakob. Jeg vil gi dere det til eiendom. Jeg er Herren9Slik talte Moses til israelittene. Men de hørte ikke på Moses, for de var motløse på grunn av det harde arbeidet.
10Da sa Herren til Moses: 11«Gå og si til farao, kongen i Egypt, at han skal la israelittene få dra fra landet.» 12#4,10+#6,12 uomskårne Jf. Jer 6,10. Men Moses svarte for Herrens ansikt: «Se, israelittene hører ikke på meg. Hvorfor skulle da farao høre på meg, jeg som har uomskårne lepper?»
13Så talte Herren til Moses og Aron og sendte dem til israelittene og til farao, kongen i Egypt, med befaling om at Israels folk skulle føres ut av Egypt.
Forfedrene til Moses og Aron
14 # 1 Mos 46,8ff+ Dette er deres familieoverhoder: Sønnene til Ruben, Israels førstefødte, var Henok og Pallu, Hesron og Karmi. Det er Rubens slekter.
15 # 1 Krøn 4,24ff Simons sønner var Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin og Sohar, og Saul, som var sønn av en kanaaneisk kvinne. Det er Simons slekter.
16 # 4 Mos 3,17ff; 1 Krøn 6,1ff Dette er navnene på Levis sønner ifølge slektshistorien: Gersjon, Kehat og Merari. Levis leveår var 137 år. 17Gersjons sønner, slekt for slekt, var Libni og Sjimi. 18Kehats sønner var Amram, Jishar, Hebron og Ussiel. Kehats leveår var 133 år. 19Meraris sønner var Mahli og Musji. Dette er Levis slekter ifølge slektshistorien.
20 # 2,1f # 6,20 Aron og Moses =Septuaginta og den samaritanske bibelteksten (=masoretteksten) har i tillegg «og Mirjam, deres søster». Jf. 4 Mos 26,59. Amram tok sin tante Jokebed til kone. Hun fødte ham Aron og Moses. Amrams leveår var 137 år. 21#4 Mos 16,1 Jishars sønner var Korah, Nefeg og Sikri. 22#3 Mos 10,4ff Ussiels sønner var Misjael, Elsafan og Sitri.
23 # 4 Mos 3,1ff Aron tok Elisjeba til kone. Hun var datter av Amminadab og Nahsjons søster. Hun fødte ham Nadab, Abihu, Elasar og Itamar. 24Korahs sønner var Assir, Elkana og Abiasaf. Det er Korahs slekter. 25Elasar, sønn av Aron, tok en av Putiels døtre til kone. Hun fødte ham Pinhas. Dette er levittenes familieoverhoder, slekt for slekt.
26Det var til Aron og Moses Herren sa: «Før israelittene ut av Egypt, flokk for flokk!» 27Det var de som talte til farao, kongen i Egypt, om at israelittene skulle føres ut av Egypt. Det var Moses og Aron.
Herren skal gjøre tegn og under
28På den dagen talte Herren til Moses i Egypt. 29Han sa: «Jeg er Herren. Si til farao, kongen i Egypt, alt det jeg sier til deg!» 30#4,10+ Men Moses svarte for Herrens ansikt: «Se, jeg har uomskårne lepper. Hvorfor skulle farao høre på meg?»

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring