2. Mosebok 36
N11BM

2. Mosebok 36

36
1 # 31,2ff+ Besalel og Oholiab skal arbeide sammen med alle kloke menn som Herren har gitt visdom og innsikt, så de forstår hvordan de skal gjøre all slags arbeid til tjenesten i helligdommen, nøyaktig slik som Herren har befalt.
2Så kalte Moses på Besalel og Oholiab og på alle de kloke mennene som Herren hadde gitt visdom i hjertet, alle som kjente seg drevet til å ta fatt på arbeidet og fullføre det. 3Av Moses fikk de alle offergavene som israelittene hadde kommet med til arbeidet og tjenesten i helligdommen. Men morgen etter morgen fortsatte folket å komme med frivillige gaver. 4Da kom alle de som hadde visdom til å utføre alt arbeidet på helligdommen, enhver fra sitt arbeid, 5og sa til Moses: «Folket kommer med mer enn det som er nødvendig for å utføre det arbeidet Herren har pålagt oss.» 6Da ga Moses beskjed om at det skulle ropes ut i leiren: «Ingen, verken mann eller kvinne, skal legge mer arbeid i offergaven til helligdommen.» Slik ble folket stanset i å komme med mer. 7Det de hadde gitt, var nok til å få arbeidet gjort, ja, mer enn nok.
Boligen blir reist
8 # 26,1ff Alle som hadde visdom i hjertet til dette arbeidet, laget nå boligen av ti teltduker. De var av fint, tvinnet lin og purpurblått, purpurrødt og karmosinrødt stoff. I dukene var det vevd inn kjeruber i kunstvevning. 9Hver duk var tjueåtte alen lang og fire alen bred. Alle dukene hadde samme mål. 10Fem av dukene sydde de sammen, den ene til den andre, og på samme måte med de andre fem dukene. 11Langs kanten av den duken som var ytterst på det ene sammensydde stykket, laget de purpurblå hemper, og på samme måte langs kanten av den ytterste duken på det andre stykket. 12Femti hemper laget de på den ene teltduken og femti hemper i kanten av duken på det andre stykket. Hempene satt rett mot hverandre. 13Og de laget femti kroker av gull. Med dem hektet de dukene sammen så boligen ble et hele.
14De laget duker av geitehår til et telt over boligen. Elleve slike duker laget de. 15Hver duk var tretti alen lang og fire alen bred. Alle de elleve dukene hadde samme mål. 16Fem av dukene sydde de sammen for seg, og seks for seg. 17I kanten av den duken som var ytterst på det ene sammensydde stykket, satte de femti hemper, og i kanten av det andre stykket femti hemper. 18Og de laget femti kroker av bronse så teltet kunne festes sammen til et hele. 19Deretter laget de et dekke over teltet av rødfargede værskinn, og over det igjen et annet dekke av fingarvet skinn.
20Plankene til boligen laget de av akasietre. De sto loddrett. 21Hver planke var ti alen lang og en og en halv alen bred. 22På hver planke var det to tapper som var tilpasset hverandre. Slik laget de alle plankene til boligen. 23Av plankene de laget til boligen, satte de opp tjue på sørsiden, mot sør. 24Til de tjue plankene laget de førti sokler av sølv, to sokler under hver planke til å feste de to tappene i. 25På den andre siden av boligen, på nordsiden, laget de også tjue planker 26med førti sokler av sølv, to under hver planke. 27Til baksiden av boligen, mot vest, laget de seks planker, 28og i tillegg to planker, en til hvert hjørne av boligens bakside. 29De var doble nederst og øverst og gikk sammen i én ring. Slik var det med dem begge; de dannet de to hjørnene. 30Slik ble det åtte planker og seksten sokler av sølv, to sokler under hver planke.
31De laget tverrstenger av akasietre, fem til plankene på den ene siden av boligen, 32fem tverrstenger til plankene på den andre siden og fem tverrstenger til plankene på baksiden av boligen, mot vest. 33Den midterste stangen satte de slik at den gikk tvers over, fra den ene enden til den andre, midt på plankene. 34Plankene kledde de med gull, og ringene på dem, som var holdere for tverrstengene, laget de av gull. Tverrstengene kledde de også med gull.
35De laget et forheng av purpurblått, purpurrødt og karmosinrødt stoff og fint, tvinnet lin. Det var laget i kunstvevning, med kjeruber. 36De laget fire søyler av akasietre til å henge det på og kledde dem med gull. Hakene på dem var også av gull. Og de støpte fire sokler av sølv til dem. 37For inngangen til teltet laget de et teppe. Det var av purpurblått, purpurrødt og karmosinrødt stoff og fint, tvinnet lin, alt i farget vev. 38Til teppet laget de fem søyler med haker. Søylehodene og båndene kledde de med gull, men de fem soklene var av bronse.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål