2. Mosebok 22
N11BM

2. Mosebok 22

22
Om eiendom
1 # 2 Sam 12,6 Når noen stjeler en okse eller et lam og slakter eller selger dyret, skal han som erstatning for oksen gi fem okser og som erstatning for lammet gi fire lam.
2Hvis en tyv blir oppdaget mens han bryter seg inn, og han blir slått så han dør, da regnes det ikke som blodskyld. 3Men skjer det etter at solen er gått opp, da regnes det for blodskyld.
En tyv skal gi full erstatning. Har han ingenting, skal han selges som betaling for tyveriet. 4Hvis det som er stjålet, ennå finnes i live hos ham, enten det er en okse, et esel eller et lam, skal han gi dobbel erstatning.
5Når noen lar feet sitt beite på en åker eller en vinmark og slipper det løs så det beiter på en annens åker, da skal han gi det beste fra sin egen åker og vinmark som erstatning.
6Når det bryter ut ild og den sprer seg til tornekrattet slik at korn i stakk eller uhøstet korn eller hele åkeren brenner opp, da skal den som er skyld i brannen, gi full erstatning.
7Det kan hende at noen lar en annen ta vare på penger eller eiendeler for seg, og at dette så blir stjålet fra huset hans. Hvis tyven blir funnet, skal han gi dobbel erstatning. 8Men hvis tyven ikke blir funnet, skal huseieren føres fram for Gud, så det kan avgjøres om han har forgrepet seg på sin nestes eiendom. 9I enhver sak om lovbrudd, enten det gjelder en okse, et esel, en sau, klær eller ting som er kommet bort, der noen sier: «Det var han», skal saken mellom de to komme fram for Gud. Og den som Gud dømmer skyldig, skal gi sin neste dobbel erstatning.
10Det kan hende at noen lar en annen ta vare på et esel, en okse, et lam eller et annet dyr, og at det så dør eller kommer til skade eller blir fanget uten at noen ser det. 11Da skal saken mellom de to avgjøres gjennom at han sverger ved Herren at han ikke har forgrepet seg på sin nestes eiendom. Eieren skal godta dette, og den andre skal ikke gi ham erstatning. 12Men er dyret stjålet fra ham, skal han gi eieren full erstatning. 13Er det revet i hjel, skal han bringe det fram som bevis. Han skal ikke gi erstatning for det som er revet i hjel.
14Når noen låner et dyr av sin neste, og det kommer til skade eller dør uten at eieren var til stede, skal han gi full erstatning. 15Men var eieren til stede, skal han ikke gi erstatning. Var dyret leid, skal han likevel ha leien.
Om morallover og renter
16 # 22,16 brudeprisen i alminnelighet 50 sjekel sølv. Jf. 5 Mos 22,28f. Når en mann forfører en jomfru som ikke er lovet bort, og ligger med henne, da skal han betale brudeprisen og ta henne til kone. 17Men nekter faren å gi henne bort til ham, skal han betale en sum som tilsvarer brudeprisen for en jomfru.
18 # 3 Mos 20,6.27 En trollkvinne skal du ikke la leve.
19 # 3 Mos 18,23; 20,15f; 5 Mos 27,21 Den som ligger med dyr, skal dø.
20 # 22,20 slått med bann og utslettet =bann. Den som ofrer til andre guder og ikke til Herren alene, skal bli slått med bann og utslettet.
21 # 23,9; 3 Mos 19,33f; 5 Mos 10,18f; 24,22; Sak 7,10 Du skal ikke undertrykke og ikke gjøre urett mot en innflytter, for dere har selv vært innflyttere i Egypt.
22 # 5 Mos 27,19; Jes 1,17 Dere skal ikke plage enker og farløse. 23Plager du dem, og de så roper til meg, vil jeg høre ropet deres. 24Da skal min vrede flamme opp, og jeg skal slå dere i hjel med sverd så konene deres blir enker og barna deres blir farløse. 25#3 Mos 25,35f; 5 Mos 23,19f; Sal 15,5; Esek 18,8#22,25 kreve renter Å ta renter av en landsmann ble regnet som utbytting og var strengt forbudt. Jf. 3 Mos 25,36; 5 Mos 23,19. Låner du penger til noen i mitt folk, til den fattige hos deg, da skal du ikke kreve renter av ham, slik en pengeutlåner gjør. 26#5 Mos 24,12f Tar du din nestes kappe i pant, skal du la ham få den tilbake før solen går ned, 27for den er det eneste han har å dekke seg med. Kappen skal han ha rundt kroppen, hva skal han ellers ligge i? Når han roper til meg, vil jeg høre; for jeg er barmhjertig.
28 # Fork 10,20; Apg 23,5 Gud skal du ikke forbanne, og en leder i ditt folk skal du ikke forbanne.
29 # 13,2+ Vær ikke sen med å gi av din rikdom og din overflod. Den førstefødte av sønnene dine skal du gi til meg. 30#3 Mos 22,27 Det samme skal du gjøre med storfeet og småfeet ditt. Sju dager skal det være hos moren, den åttende dagen skal du gi det til meg.
31Hellige mennesker skal dere være for meg. Dere skal ikke spise kjøtt av dyr som er revet i hjel på marken, men dere skal kaste det til hundene.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.