Efeserne 5
N11BM

Efeserne 5

5
1 # Matt 5,45.48 Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. 2#2 Mos 29,18; Sal 40,7; Joh 13,34; Hebr 10,10#5,2 elsket oss Mange tidlige håndskrifter har «elsket dere». Lev i kjærlighet, slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en offergave, en velluktende duft for Gud.
3 # Matt 15,19; Rom 1,29ff; 13,13; 1 Kor 5,10f; 6,9f; 2 Kor 12,20; Gal 5,19ff; Kol 3,5ff; 1 Tim 1,9f; 2 Tim 3,2ff Hor, all slags urenhet og grådighet må det ikke engang være tale om hos dere. Slikt sømmer seg ikke for hellige. 4#4,29 Rå ord, tåpelig tale og grovt snakk er også upassende. Si heller takk til Gud! 5#1 Kor 6,9f; Kol 3,5 For dere skal vite at ingen som driver hor, lever i urenhet eller er grådig, skal arve Kristi og Guds rike. Dette er jo avgudsdyrkelse. 6#Kol 2,4.8 La ingen narre dere med tomme ord! For slikt gjør at Guds vrede rammer de ulydige. 7Gjør ikke felles sak med dem!
Lysets barn
8 # Matt 5,14; Luk 16,8; Kol 1,13; 1 Tess 5,4ff; 1 Pet 2,9 En gang var dere selv mørke, men nå – i Herren – er dere lys. Lev da som lysets barn! 9#Gal 5,22 Lysets frukt er all godhet, rettferd og sannhet. 10#Rom 12,2 Prøv hva som er til glede for Herren! 11#Rom 13,12 Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de bærer ingen frukt. Avslør dem heller! 12Det som slike folk driver med i det skjulte, er det en skam bare å nevne. 13#Joh 3,20f Men alt kommer for dagen når det blir avslørt av lyset, 14#Jes 26,19; 60,1 og alt som kommer for dagen, er lys. Derfor heter det:
Våkn opp, du som sover,
stå opp fra de døde,
og Kristus skal lyse for deg.
15Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke, 16#Am 5,13; Kol 4,5 så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde. 17#Rom 12,2 Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. 18#Ordsp 23,31; Luk 21,34 Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden 19#Sal 33,2f; Kol 3,16f og syng sammen, la salmer, hymner og åndelige sanger lyde! Syng og spill av hjertet for Herren. 20#1 Tess 5,18 Takk alltid vår Gud og Far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn.
Hjem og familie
21 # 1 Pet 5,5 # 5,21 i ærefrykt for Kristus Noen håndskrifter har «i ærefrykt for Gud». Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus! 22#5,22–6,9 =hustavle som beskriver de rette relasjonene mellom medlemmer av en storfamilie, «huset». Jf. Kol 3,18–4,1; 1 Pet 2,18–3,7.#1 Kor 14,34+ Dere kvinner, underordne dere ektemennene deres som under Herren selv. 23#1 Kor 11,3; Ef 4,15f For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode; han er frelser for sin kropp. 24Som kirken underordner seg Kristus, skal kvinnene underordne seg sine menn i alt.
25 # Joh 3,29+; Kol 3,19; 1 Pet 3,7 Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den, 26#Joh 3,5; Apg 22,16; 1 Kor 6,11; Tit 3,5 for å gjøre den hellig og rense den med badet i vann, i kraft av et ord. 27#Kol 1,22 Slik ville han selv føre kirken fram for seg i herlighet, uten den minste flekk eller rynke. Hellig og uten feil skulle den være. 28På samme måte skal altså mennene elske sine koner som sin egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker seg selv. 29Ingen har noen gang hatet sin egen kropp. Nei, man gir kroppen næring og pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirken. 30#Rom 12,5; 1 Kor 6,15; 12,27#5,30 lemmer på hans kropp En rekke gamle manuskripter og oversettelser tilføyer «av hans kjøtt og av hans bein». Jf. 1 Mos 2,21–23. For vi er lemmer på hans kropp. 31#1 Mos 2,24; Matt 19,5Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp. 32Dette er et stort mysterium; jeg tenker på Kristus og kirken. 33Men det gjelder også hver enkelt av dere: Hver mann skal elske sin kone som seg selv, og hun skal ha respekt for sin mann.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål