Efeserne 1

1
Hilsen
1 # 1 Kor 1,1; Kol 1,1 # 1,1 apostel en utsending med fullmakt til å tale på vegne av sin herre. Brukes vanligvis om de 12 disiplene Jesus valgte ut, men også om enkelte andre. Paulus' rolle som apostel er sterkt fremhevet i brevet. i Efesos Ordene mangler i mange av de eldste håndskriftene. Byen var hovedstad i den romerske provinsen Asia og et sentrum for Paulus' misjonsvirksomhet. =byer. Paulus, etter Guds vilje Kristi Jesu apostel, hilser de hellige {{i Efesos}}, de troende i Kristus Jesus. 2Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!
Alt i Kristus
3 # Ef 2,6 # 1,3 Velsignet er Gud liturgisk formel med bakgrunn i GT, jf. Sal 144,1; Luk 1,68; 2 Kor 1,3; 1 Pet 1,3. Velsignet er Gud,
vår Herre Jesu Kristi Far,
han som i Kristus har velsignet oss
med all Åndens velsignelse
i himmelen.
4 # Joh 15,16; Rom 8,29f; Ef 5,27; 2 Tess 2,13 I Kristus utvalgte han oss
før verdens grunnvoll ble lagt,
til å stå for hans ansikt,
hellige og uten feil.
I kjærlighet
5 # Joh 1,12; Gal 3,26; 1 Joh 3,1f og etter sin egen gode vilje
avgjorde han på forhånd
at vi skulle få rett til å være
hans barn ved Jesus Kristus,
6 # Matt 3,17 # 1,6 i ham som han elsker så høyt Mange tidlige håndskrifter har «i sin elskede Sønn». til lov og pris for hans herlighet og nåde,
som han overøste oss med
i ham som han elsker så høyt.
7 # Rom 3,24f+; 1 Kor 1,30; Ef 2,7; Kol 1,14 I ham har vi friheten,
kjøpt med hans blod,
tilgivelse for syndene.
Så rik er Guds nåde,
8 # Kol 1,9 som han har latt strømme over oss
med all visdom og forstand,
9 # Matt 13,11+; Ef 3,9 da han kunngjorde for oss
sin viljes mysterium,
det han gjerne ville gjøre i ham.
10 # Gal 4,4; Kol 1,16.20 Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde:
å sammenfatte alt i Kristus,
alt i himmel og på jord i ham.
11 # Rom 8,28f; Kol 1,12 I ham er også vi blitt arvinger,
vi som på forhånd var bestemt til det
etter Guds forsett,
han som gjennomfører alt
etter sin egen plan og vilje.
12Slik skulle vi være til lov og pris
for hans herlighet,
vi som alt nå har satt vårt håp
til Kristus.
13 # 2 Kor 1,22+ # 1,13 evangeliet «gledelig budskap», «god nyhet». =evangelium. seglet markering av beskyttelse og eierskap. Jf. 2 Kor 1,22; Ef 4,30. =segl. I ham kom også dere til tro
da dere hørte sannhetens ord,
evangeliet om deres frelse.
I ham ble dere merket med seglet:
Den hellige ånd som var lovet oss,
14 # 1,14 pantet Ordet er hentet fra handelsspråket og betegner den første utbetalingen ved en handel. Utbetalingen fungerer som sikkerhet for at det kommer mer. Jf. 2 Kor 1,22. han som er pantet på vår arv,
inntil Guds eget folk blir satt fri,
til lov og pris for hans herlighet.
Takk og bønn
15–16 # Kol 1,3f; 1 Tess 1,2+ # 1,15–16 og ... kjærlighet Ordene mangler i en del tidlige håndskrifter. Derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg husker på dere i mine bønner. For jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige. 17#Kol 1,9f Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. 18#Rom 5,2; Kol 1,12 Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige 19#2 Kor 13,4 og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. 20#Sal 110,1; Apg 2,32f+ Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, 21#Kol 1,16; 2,10 over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. 22#Sal 8,6; Ef 4,15 Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, 23#1 Kor 12,12+; Ef 4,10; Kol 1,19 som er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle.

Markert nå:

Efeserne 1: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring