5. Mosebok 7

7
Guds utvalgte folk
1 # 2 Mos 23,23f; 4 Mos 33,51–55 Når Herren din Gud fører deg til det landet som du nå går inn i og skal legge under deg, vil han drive ut mange folkeslag for deg: hetittene, girgasjittene, amorittene, kanaaneerne, perisittene, hevittene og jebusittene, sju folkeslag som er større og sterkere enn du. 2#7,2 slå dem med bann =bann. Når Herren din Gud overgir dem til deg og du beseirer dem, skal du slå dem med bann. Du må ikke slutte pakt med dem og ikke vise dem nåde. 3#Dom 2,2; 3,6; Esra 9,1f Du må ikke knytte slektsbånd med dem, ikke gi din datter til hans sønn og ikke ta hans datter til kone for din sønn. 4#Dom 2,3; 1 Kong 11,2 For de vil få dine barn til å vende seg bort fra meg og dyrke andre guder. Da vil Herrens harme flamme opp mot dere, og han vil snart utrydde deg. 5#2 Mos 23,24; 34,13; 4 Mos 33,52; 5 Mos 12,2f; Dom 2,2 Men slik skal dere gjøre med dem: Riv ned altrene deres, slå i stykker steinstøttene, hugg ned Asjera-stolpene og brenn opp gudebildene. 6#2 Mos 19,6; 5 Mos 4,20.37; 26,18; 1 Pet 2,9 For du er et hellig folk for Herren din Gud. Blant alle jordens folk har Herren din Gud valgt deg til å være hans folk, hans dyrebare eiendom.
7Når Herren hadde godhet for dere og valgte dere ut, var det ikke fordi dere var større enn alle andre folk; for dere er det minste av alle folkene. 8#6,21; 10,15 Men fordi Herren elsket dere og ville holde eden han hadde sverget for deres fedre, førte Herren dere ut med sterk hånd. Han fridde deg ut fra slavehuset, fra faraos, egypterkongens, hånd. 9#2 Mos 34,7; 5 Mos 32,4; Sal 25,10 Så vit da at det er Herren din Gud som er Gud, den trofaste Gud som holder pakten og viser kjærlighet i tusen ledd mot dem som elsker ham og holder hans bud, 10#Nah 1,2 men som straks gjengjelder og gjør ende på dem som hater ham. Han er ikke sen med å gjøre gjengjeld mot den som hater ham. 11Så hold da fast ved de budene, forskriftene og lovene som jeg gir deg i dag, så du lever etter dem.
Lydighet og velsignelse
12 # 3 Mos 26,3–13; 5 Mos 28,1–14 Dersom dere hører disse lovene, holder dem og gjør etter dem, skal Herren din Gud holde fast ved sin pakt og sin kjærlighet som han med ed lovet dine fedre. 13Han skal elske deg og velsigne deg og gjøre deg tallrik. Han skal velsigne frukten av ditt morsliv og frukten av din åkerjord, korn, ny vin og fin olje, avkommet av ditt storfe og tilveksten til ditt småfe, i det landet som han med ed lovet dine fedre å gi deg. 14Velsignet skal du være framfor alle andre folk. Hos deg skal ingen være ufruktbar, verken menn eller kvinner eller noen av dine husdyr. 15#2 Mos 15,26Herren skal holde all sykdom borte fra deg. På deg skal han ikke legge noen av de onde og smittsomme sykdommene som du kjenner fra Egypt, men han skal legge dem på alle som hater deg. 16#2 Mos 23,33; 5 Mos 11,16; 12,29f; Dom 3,1–4 Du skal utrydde alle de folkene som Herren din Gud overgir til deg, og du skal ikke vise dem medfølelse. Du skal ikke dyrke deres guder, for da blir du fanget i en felle.
17Om du sier i ditt hjerte: «Disse folkeslagene er større enn jeg. Hvordan kan jeg greie å drive dem ut?» 18da skal du ikke frykte dem. Husk hva Herren din Gud gjorde med farao og hele Egypt, 19de mektige gjerningene, tegnene og undrene som øynene dine så da Herren med sterk hånd og utstrakt arm førte deg ut. Det samme skal Herren din Gud gjøre med alle de folkene du nå frykter. 20#2 Mos 23,27f; Jos 24,12#7,20 bisverm Betydningen av det hebr. ordet er usikker. Kan også oversettes «skrekk» eller «forvirring».Herren din Gud skal også sende en bisverm over dem, helt til alle som er igjen eller har gjemt seg for deg, er gått til grunne.
21La deg ikke skremme av dem, for Herren din Gud er hos deg, en Gud som er stor og vekker frykt. 22#2 Mos 23,29fHerren din Gud vil drive disse folkeslagene ut for deg, litt etter litt. Du kan ikke gjøre ende på dem med en gang, for da kunne villdyrene bli for mange for deg. 23Herren din Gud skal overgi folkene til deg og slå dem med stor forvirring, til de er utryddet. 24#Jos 10,23–27; 11,12; 12,7–24 Han skal gi kongene deres i dine hender, og du skal utslette navnet deres under himmelen. Ingen skal kunne stå seg mot deg til du har utryddet dem.
25 # Jos 7,20–26 Gudebildene deres skal dere brenne opp. Du må ikke fristes til å ta sølvet og gullet på dem og ha det for dere selv. Da blir du fanget i en felle, for det er avskyelig for Herren din Gud. 26#13,17; Jos 7,11–15 La ikke dette avskyelige komme inn i ditt hus, så du blir bannlyst slik som det. Du skal holde det for avskyelig og avsky det inderlig, for det er bannlyst.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring