5. Mosebok 6

6
Hør, Israel
1Dette er de budene, forskriftene og lovene som Herren deres Gud har pålagt meg å lære dere, for at dere skal leve etter dem i det landet dere går inn i og skal legge under dere. 2#5,33 Du skal frykte Herren din Gud så lenge du lever, og holde alle hans bud og forskrifter som jeg gir deg, både du og din sønn og din sønnesønn, og du skal få et langt liv. 3#2 Mos 3,8 Hør da, Israel! Legg vinn på å leve etter dem! Da skal det gå deg vel. Dere skal bli tallrike, slik som Herren, dine fedres Gud, har lovet deg, i et land som flyter av melk og honning.
4 # 4,35; Mark 12,29; 1 Kor 8,6; Gal 3,20 # 6,4 Hør, Israel innledningen til den bekjennelsen som jødene fremsier i sin morgen- og kveldsbønn. Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. 5#10,12; Matt 22,37; Mark 12,30 Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. 6Disse ordene som jeg pålegger deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. 7#4,10; 11,19 Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. 8#2 Mos 13,16; 5 Mos 11,18 Du skal binde dem om hånden som et tegn og ha dem på pannen som et merke. 9#11,20 Du skal skrive dem på dørstolpene i huset ditt og på portene dine.
10Nå vil Herren din Gud føre deg inn i det landet som han med ed lovet dine fedre, Abraham, Isak og Jakob, å gi deg, med store og vakre byer som du ikke har bygd, 11#Jos 24,13; Neh 9,24f velfylte hus som du ikke har fylt, utgravde brønner som du ikke har gravd, vinmarker og oliventrær som du ikke har plantet. Når du så har spist og er blitt mett, 12#4,9–14; 8,10; 32,18 vokt deg da så du ikke glemmer Herren, som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset.
Herren din Gud skal du frykte og tjene
13 # 2 Mos 23,13; 5 Mos 10,12.20; 1 Sam 7,3; Matt 4,10 Herren din Gud skal du frykte, ham skal du tjene, og ved hans navn skal du sverge. 14#2 Mos 20,3; 5 Mos 5,7 Dere skal ikke følge andre guder, slike guder som nabofolkene deres følger. 15#2 Mos 20,5; 34,14 For Herren din Gud, som er hos deg, er en nidkjær Gud. Hans harme kunne flamme opp mot deg og utrydde deg fra jorden.
16 # 2 Mos 17,1–7; Matt 4,7 # 6,16 Massa >2 Mos 17,7. Dere skal ikke sette Herren deres Gud på prøve, slik som dere gjorde ved Massa. 17Legg vinn på å holde Herren deres Guds lover, de bud og forskrifter som han har pålagt deg. 18Du skal gjøre det som er rett og godt i Herrens øyne, så det kan gå deg vel. Da skal du få komme og innta det gode landet som Herren med ed lovet dine fedre. 19#2 Mos 23,27–33; 5 Mos 7,1fHerren vil drive ut alle fiendene dine for deg, slik som han har sagt.
20Når din sønn i morgen spør deg: «Hva betyr disse budene, forskriftene og reglene som Herren vår Gud har gitt dere?» 21#2 Mos 5–13 skal du svare: «Vi var slaver hos farao i Egypt, men Herren førte oss ut av Egypt med sterk hånd. 22Herren gjorde store tegn og under for våre øyne og brakte ulykke over Egypt og farao og hele hans hus. 23Men oss førte han ut derfra slik at han kunne lede oss inn i og gi oss det landet som han med ed hadde lovet våre fedre. 24Herren påla oss å holde alle disse forskriftene og frykte Herren vår Gud, slik at det kunne gå oss vel alle dager, og at han kunne la oss leve, som han har gjort til denne dag. 25#3 Mos 18,5 Og det skal være vår rettferdighet, at vi for Herren vår Guds ansikt trofast følger alle disse budene, slik han har befalt oss.»

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring