5. Mosebok 4

4
Lydighet mot Herrens bud
1Og nå, Israel! Hør de forskrifter og lover som jeg lærer dere å holde, så dere kan få leve og komme inn i det landet som Herren, deres fedres Gud, vil gi dere, og ta det i eie. 2#12,32; Ordsp 30,6 Dere skal ikke legge noe til det jeg befaler dere, og ikke trekke noe fra, men holde budene fra Herren deres Gud som jeg gir dere.
3 # 4 Mos 25,3–5 Med egne øyne har dere sett hva Herren gjorde ved Baal-Peor. Herren din Gud utryddet enhver som fulgte Baal-Peor hos deg. 4Men dere som holdt fast ved Herren deres Gud, er alle i live i dag. 5Se, jeg har lært dere forskrifter og lover, slik Herren min Gud har pålagt meg, for at dere skal leve etter dem i det landet dere går inn i for å legge under dere. 6Dere skal holde dem og leve etter dem! For da vil de andre folkene se deres klokskap og forstand. Når de hører om alle disse forskriftene, vil de si: «Så klokt og forstandig det er, dette store folket!» 7#2 Sam 7,23; Sal 145,18 Hvilket stort folk har vel en gud som er like nær som Herren vår Gud er nær oss hver gang vi kaller på ham? 8#Sal 147,19f Og hvilket stort folk har vel så rettferdige forskrifter og lover som hele denne loven som jeg legger fram for dere i dag?
Påminnelse om pakten fra Horeb
9Ta deg i vare og vokt deg vel så du ikke glemmer det du har sett med egne øyne. Så lenge du lever, skal det aldri forlate ditt hjerte. Du skal fortelle om det til dine barn og barnebarn, 10#2 Mos 19–20; 5 Mos 6,7; 11,19 om den dagen da du sto for Herren din Guds ansikt ved Horeb, da Herren sa til meg: «Kall sammen folket for meg! Jeg vil la dem høre mine ord, så de kan lære å frykte meg så lenge de lever i landet, og lære det videre til sine barn.» 11Og dere kom og ble stående ved foten av fjellet, og fjellet brant med flammer som nådde inn i himmelen. Det var mørke, skyer og skodde. 12Herren talte til dere ut av ilden. Dere hørte lyden av ordene, men så ingen skikkelse. Det var bare en røst. 13#2 Mos 24,12; 31,18; 34,28; 5 Mos 9,10f Han kunngjorde sin pakt for dere, som han påla dere å holde, de ti bud som han skrev på to steintavler. 14Herren påla meg den gangen å lære dere de forskriftene og lovene som dere skal leve etter i det landet dere er på vei til og skal legge under dere.
Forbud mot gudebilder
15Ta dere vel i akt! Dere så ikke noen skikkelse den dagen Herren talte til dere ut av ilden på Horeb. 16#2 Mos 20,4; 5 Mos 5,8 Derfor må dere ikke gjøre noe så ødeleggende som å lage dere gudebilder av noen skikkelse, ikke noe bilde med form som en mann eller en kvinne, 17#Rom 1,23 et dyr på jorden, en fugl som flyr under himmelen, 18et kryp på marken eller en fisk i vannet under jorden. 19#17,3; 2 Kong 21,5; 23,5; Jer 8,2#4,19 himmelens hær =himmelske vesener. Og når du løfter blikket mot himmelen og ser solen og månen og stjernene, hele himmelens hær, må du heller ikke la deg forføre så du tilber dem og dyrker dem, for disse har Herren din Gud gitt til alle folkene under himmelen. 20#2 Mos 19,5; 1 Kong 8,51; Sal 135,4 Men dere har Herren tatt og ført ut av smelteovnen, ut av Egypt, for at dere skal være hans eiendomsfolk, slik dere er i dag.
21 # 1,37 Men Herren ble harm på meg på grunn av dere, og han sverget at jeg ikke skulle få gå over Jordan og ikke komme inn i det gode landet som Herren din Gud vil gi deg til eiendom. 22#34,4f Jeg må dø i dette landet og får ikke gå over Jordan. Men dere skal gå over elven og innta det gode landet. 23Vokt dere så dere ikke glemmer pakten som Herren deres Gud har sluttet med dere, og lager dere gudebilder i skikkelse av noe som Herren din Gud har gitt deg forbud mot. 24#2 Mos 20,5; 34,14; 5 Mos 9,3; Hebr 12,29 For Herren din Gud er en fortærende ild, en nidkjær Gud.
25Du skal få barn og barnebarn og bo lenge i landet. Men dersom dere gjør noe så ødeleggende som å lage gudebilder i noen skikkelse, gjør det som er ondt i Herren din Guds øyne og gjør ham rasende, 26#8,19; 11,16f; 30,19; 31,28 tar jeg i dag himmel og jord til vitne på at dere snart vil bli utryddet av det landet dere skal legge under dere når dere går over Jordan. Dere får ikke leve lenge der, men skal gå helt til grunne. 27#28,62.64Herren vil spre dere blant folkene. En liten rest vil bli igjen blant folkeslagene dit Herren fører dere bort. 28#28,36.64; Sal 115,4–8 Der kommer dere til å dyrke guder som er laget av menneskehender, stokk og stein som verken kan se eller høre, spise eller lukte. 29#Jes 55,6 Men dersom dere søker Herren din Gud der, skal du finne ham når du søker ham av hele ditt hjerte og hele din sjel.
30 # 3 Mos 26,40–42; 5 Mos 30,1–3; Hos 3,5 I din nød, når alt dette rammer deg i dager som kommer, skal du vende om til Herren din Gud og lytte til hans røst. 31#2 Mos 34,6; Jos 1,5; Hebr 13,5 For Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han slipper deg ikke og ødelegger deg ikke. Han glemmer ikke den pakten som han sluttet med dine fedre, og som han bekreftet med ed.
Herren har vist sin kraft
32Spør bare om de svunne dager som var lenge før din tid, helt fra den dagen da Gud skapte menneskene på jorden, og spør fra den ene enden av himmelen til den andre: Har det hendt noe så stort som dette, har noen hørt noe slikt? 33#2 Mos 3,6; 19,21; 33,20 Har noe folk hørt en gudsrøst tale ut av ilden, slik som du hørte, og likevel overlevd? 34#7,19; 29,3 Eller har noen gud prøvd å komme og hente seg et folk ut fra et annet folk, ved prøvelser og tegn, ved under og krig, med sterk hånd og utstrakt arm og store, skremmende gjerninger? Alt dette så du at Herren deres Gud gjorde for dere i Egypt. 35#32,39; Jes 43,10f; 45,5f Du fikk se det for at du skulle vite at det er Herren som er Gud, og det finnes ingen utenom ham. 36Fra himmelen lot han deg høre sin røst, for å rettlede deg; på jorden lot han deg se sin store ild, og du hørte hans ord ut av ilden. 37#7,7f Fordi han elsket dine fedre og utvalgte deres etterkommere, har han ved sitt nærvær og sin store kraft ført deg ut av Egypt. 38For din skyld driver han ut folkeslag som er større og sterkere enn du, og fører deg inn i landet deres og gir deg det til eiendom, slik det er i dag.
39 # Jos 2,11 Så skal du nå vite og bevare i ditt hjerte at Herren er Gud, både oppe i himmelen og nede på jorden, og det finnes ingen annen. 40#5,33; 6,2 Du skal holde hans forskrifter og bud som jeg gir deg i dag. Da kan det gå godt for deg og dine barn etter deg, og du kan leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg for all fremtid.
Tilfluktsbyer øst for Jordan
41 # 4 Mos 35,6.9–15; Jos 20,1–7 På den tiden skilte Moses ut tre byer på den andre siden av Jordan, der solen står opp. 42Dit kunne en drapsmann rømme når han hadde slått noen i hjel uten forsett og uten tidligere å ha hatet ham. Når han tok sin tilflukt til en av disse byene, kunne han berge livet. 43#Jos 20,8 Beser på slettelandet i ørkenen skulle være for rubenittene, Ramot i Gilead for gadittene og Golan i Basan for Manasse.
Moses kunngjør loven
44 # 29,1 Dette er den loven Moses la fram for israelittene. 45Dette er de regler, forskrifter og lover som Moses kunngjorde for israelittene da de hadde dratt ut av Egypt. 46De var på den andre siden av Jordan, i dalen rett imot Bet-Peor, i landet til amorittkongen Sihon, som bodde i Hesjbon. Det var han som ble slått av Moses og israelittene da de dro ut av Egypt. 47#4 Mos 21,33–35; 5 Mos 3,1–17 Og de inntok både hans land og landet til kong Og i Basan, to amorittkonger som rådde over landet på den andre siden av Jordan, der solen står opp, 48#3,8f fra Aroer, som ligger ut mot Arnon-elven, til Sirjon-fjellet, som kalles Hermon, 49#3,17 og videre hele Araba-sletten på den andre siden av Jordan, mot øst, like til Araba-sjøen nedenfor Pisga-liene.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring