5. Mosebok 27
N11BM

5. Mosebok 27

27
Alteret på Ebal-fjellet
1Moses og de eldste i Israel ga folket dette påbudet: Dere skal holde alle de budene jeg gir dere i dag. 2#Jos 4,20 Den dagen dere går over Jordan og til det landet Herren din Gud gir deg, skal du reise noen store steiner og stryke kalk på dem. 3Når du har gått over, skal du skrive alle ordene i denne loven på dem. Da skal du få komme inn i det landet Herren din Gud vil gi deg, et land som flyter av melk og honning, slik som Herren, dine fedres Gud, lovet deg. 4#Jos 8,30–32 Når dere kommer over Jordan, skal dere på Ebal-fjellet reise disse steinene slik jeg pålegger deg i dag, og du skal stryke kalk på dem. 5#27,5 et alter av stein Jf. 2 Mos 20,25. Der skal du bygge et alter for Herren din Gud, et alter av stein. Bruk ikke meisel på dem! 6Alteret for Herren din Gud skal du bygge av steiner som ikke er hugget til. På det skal du bære fram brennoffer for Herren din Gud. 7Så skal du ofre fredsoffer og spise der og glede deg for Herren din Guds ansikt. 8På steinene skal du klart og tydelig skrive alle ordene i denne loven.
Forbannelser
9Moses og levittprestene talte til hele Israel: «Vær stille! Hør, Israel! Denne dagen er du blitt Herren din Guds folk. 10Vær lydig mot Herren din Gud og hold hans bud og forskrifter som jeg gir deg i dag.»
11Samme dagen ga Moses folket dette påbudet: 12#11,29; Jos 8,33–35 Når dere har gått over Jordan, skal disse stå på Garisim-fjellet og lyse velsignelse over folket: Simon, Levi, Juda, Jissakar, Josef og Benjamin. 13Og disse skal stå på Ebal-fjellet og lyse forbannelse: Ruben, Gad, Asjer, Sebulon, Dan og Naftali.
14Levittene skal ta til orde og si med høy røst til hver eneste israelitt:
15 # 2 Mos 20,4 Forbannet er den som lager et utskåret eller støpt gudebilde, avskyelig for Herren, formet av en håndverker, og stiller det opp i hemmelighet! Og hele folket skal svare: Amen.
16 # 2 Mos 21,17 Forbannet er den som vanærer sin far eller mor! Og hele folket skal si: Amen.
17 # 19,14; Ordsp 23,10 Forbannet er den som flytter grensesteiner mellom seg og sin neste! Og hele folket skal si: Amen.
18 # 3 Mos 19,14 Forbannet er den som fører en blind på feil vei! Og hele folket skal si: Amen.
19 # 2 Mos 22,21 Forbannet er den som fordreier retten for innflyttere, farløse og enker! Og hele folket skal si: Amen.
20 # 22,30 Forbannet er den som ligger med sin fars kone, for han har tatt sin fars kappeflik bort fra henne! Og hele folket skal si: Amen.
21 # 3 Mos 18,23 Forbannet er den som ligger med dyr! Og hele folket skal si: Amen.
22 # 3 Mos 18,9 Forbannet er den som ligger med sin søster, sin fars eller mors datter! Og hele folket skal si: Amen.
23Forbannet er den som ligger med sin svigermor! Og hele folket skal si: Amen.
24 # 19,11–13 Forbannet er den som i hemmelighet slår ned sin nabo! Og hele folket skal si: Amen.
25 # 2 Mos 23,7f; Sal 26,10 Forbannet er den som tar imot bestikkelser for å slå i hjel en uskyldig! Og hele folket skal si: Amen.
26 # Jer 11,3; Gal 3,10 Forbannet er den som ikke holder ordene i denne loven i hevd og ikke lever etter dem! Og hele folket skal si: Amen.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.