Kolosserne 3

3
Det gamle og det nye mennesket
1 # Sal 110,1; Apg 2,33+; Rom 6,3f; Kol 2,12 Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. 2#Matt 6,20.33+ La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. 3#Rom 6,2; 2 Kor 5,14 Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. 4#Gal 2,20; 1 Joh 3,2 Men når Kristus, deres liv, åpenbarer seg, da skal også dere bli åpenbart i herlighet sammen med ham.
5 # 3,5.8 Versene inneholder en lastekatalog. =kataloger. # Rom 1,29ff+; Ef 5,3.5 La da det jordiske i dere dø: hor, urenhet, lidenskap og ondt begjær, og grådighet, som ikke er annet enn avgudsdyrkelse. 6Alt dette gjør at Guds vrede rammer de ulydige. 7#Tit 3,3 Blant dem var også dere den gang dere levde slik. 8#Ef 4,25ff Men legg nå av alt dette: sinne, hissighet, ondskap, spott og rått snakk. 9Og lyv ikke for hverandre! For dere har kledd av dere det gamle mennesket og dets gjerninger 10#1 Mos 1,26f; Ef 4,24 og iført dere det nye, det som blir fornyet etter sin skapers bilde og lærer ham å kjenne. 11#Joh 17,21; Rom 10,12; 1 Kor 12,13; Gal 3,28#3,11 barbar gr. barbaros, brukt om dem som sto utenfor det gresk-romerske kulturfellesskapet, bl.a. ved å snakke språk som var uforståelige. Jf. Rom 1,14; 1 Kor 14,11. skyter Skyterne var et folkeslag som bodde nord for Svartehavet. De ble betraktet som ville og ukultiverte. =ikke-jøder. Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, slave eller fri. Nei, Kristus er alt og i alle.
12 # Ef 4,2.32; 1 Pet 2,9 # 3,12 inderlig Det gr. ordet betyr «innvoller». Innvollene ble sett på som sete for følelsene og kunne derfor brukes som betegnelse for ømhet og kjærlighet. Jf. Fil 1,8; Filem 20. Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, 13#Matt 6,14; Mark 11,25f; Ef 4,32 så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. 14#Rom 13,8.10; Ef 4,3 Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen. 15#Ef 4,4; Fil 4,7; Kol 1,18 La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt da dere ble én kropp. Og vær takknemlige! 16#Ef 5,19f La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Undervis og rettled hverandre med all visdom, syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. 17#1 Kor 10,31 Og la alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud, vår Far, ved ham.
Hjem og familie
18 # 3,18–4,1 Avsnittet inneholder en =hustavle, en betegnelse på tekster som beskriver de rette relasjonene mellom medlemmer i en storfamilie, «huset». Jf. Ef 5,22–6,9; 1 Pet 2,18–3,7. Dere kvinner, underordne dere ektemennene deres, som det sømmer seg i Herren. 19#Ef 5,25; 1 Pet 3,7 Dere menn, elsk konene deres og vær ikke harde mot dem. 20#Ef 6,1 Dere barn, vær lydige mot foreldrene deres i alt, det er til glede i Herren. 21#Ef 6,4 Dere foreldre, vær ikke så strenge mot barna deres at de mister motet. 22#Ef 6,5; 1 Tim 6,1; Tit 2,9f; 1 Pet 2,18 Dere slaver, adlyd deres jordiske herrer i alt. Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men adlyd dem av et oppriktig hjerte, i ærefrykt for Herren. 23Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener. 24Og dere vet at Herren skal gi dere sin arv som lønn. Tjen Herren Kristus! 25#5 Mos 10,17; 2 Krøn 19,7; Apg 10,34; Rom 2,11; Gal 2,6; Ef 6,9; 1 Pet 1,17 Men den som gjør urett, skal få lønn som fortjent. Her er det ikke forskjell på folk.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring