Kolosserne 2

2
1 # 4,13.15f # 2,1 Jeg vil at dere skal vite formelaktig uttrykk som brukes for å understreke noe. Jf. 1 Kor 11,3. Laodikea naboby vest for Kolossai. Jf. 4,13 og Åp 3,14. Jeg vil at dere skal vite hvor hardt jeg kjemper for dere og for dem i Laodikea, og for alle de andre som ikke har møtt meg ansikt til ansikt. 2#1,26; 4,3 Jeg ønsker at de skal få nytt mot i hjertet, bli knyttet sammen i kjærlighet og få hele rikdommen av overbevisning og innsikt, så de kan fatte Guds mysterium, som er Kristus. 3#Jes 45,3; 1 Kor 1,26; 4,3 For i ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. 4#Ef 5,6 Dette sier jeg for at ingen skal lure dere med sine overtalelseskunster. 5#1 Kor 5,3; 14,40 For selv om jeg ikke er hos dere med kroppen, er jeg hos dere i ånden, og jeg er glad for å se den orden som rår hos dere, og den fasthet dere viser i troen på Kristus.
Kristi fylde og dåpen
6Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham, 7#Ef 2,20.22 vær rotfestet i ham og bygd på ham! Hold fast ved den tro dere er opplært i, med overstrømmende takk til Gud! 8#Matt 15,9; Rom 16,18#2,8 grunnkreftene i verden betegner makter som ble dyrket i hedenske religioner. >Gal 4,3. Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag som stammer fra menneskelige overleveringer og grunnkreftene i verden og ikke fra Kristus. 9#Joh 1,14.16; Kol 1,19 For i hans kropp bor hele guddomsfylden, 10#Ef 1,21f og i ham, som er hodet for alle makter og åndskrefter, har dere fått denne fylden. 11#5 Mos 10,16; 30,6; Rom 2,29; Gal 5,3ff; 6,15; Fil 3,3#2,11 kjøttet =kjøtt, kjøtt og blod. I ham ble også dere omskåret, men ikke av menneskehender. Dere ble omskåret med Kristi omskjærelse da dere kledde av dere den kroppen som kjøttet har makten over. 12#Rom 6,4; Kol 3,1 For i dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. 13#Ef 2,1.5#2,13 kjøtt og blod gr. sarks, «kjøtt». >v. 11. dere … oss Det er mange varianter i håndskriftene når det gjelder disse to pronomenene. Dere var døde på grunn av misgjerningene og deres uomskårne kjøtt og blod. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus da han tilga oss alle våre misgjerninger. 14#Ef 2,14f#2,14 Gjeldsbrevet privat gjeldsbrev, der skyldneren bekreftet gjelden og forpliktet seg til å tilbakebetale kreditor. Bildet er kjent fra jødiske tekster, der det anvendes om menneskers skyld overfor Gud. Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. 15#Luk 11,22 Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset.
Mot falske menneskebud
16 # Rom 14,1ff; Gal 4,10 # 2,16 høytider … sabbat Det siktes trolig til jødisk sabbatspraksis og festkalender. =fester og høytider. La da ingen dømme dere når det gjelder mat og drikke, høytider, nymånedag eller sabbat. 17#Hebr 8,5; 10,1 Dette er bare skyggen av det som skulle komme, men kroppen tilhører Kristus. 18#2,18 går helt opp i sine syner Uttrykket i den gr. teksten henspiller trolig på innvielser i hemmelige riter. La ikke dem som vil drive med selvfornektelse og engledyrkelse, røve seierskransen fra dere. De går helt opp i sine syner og skryter uten grunn av sine rent menneskelige tanker, 19#Ef 2,21; 4,15f; Kol 1,18 og holder ikke fast på ham som er hodet. Men ut fra ham vokser hele kroppen og blir støttet og holdt sammen av sine ledd og bånd. Da vokser den slik Gud vil.
20 # Gal 4,3.9 Når dere med Kristus døde bort fra grunnkreftene i verden, hvordan kan dere da leve som i verden og rette dere etter slike bud som 21#1 Tim 4,3 «ta ikke», «smak ikke», «rør ikke»? 22#Jes 29,13; Matt 15,8ff De gjelder jo ting som er ment til å brukes og forgå. Alt dette er bare menneskers bud og lærdommer. 23#2,23 kjøttet >v. 11. Slikt har riktignok ord på seg for å være visdom, både den selvgjorte fromheten, selvfornektelsen og mishandlingen av kroppen. Men det har ingen verdi, det tjener bare til å gjøre kjøttet tilfreds.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring