Amos 9
N11BM

Amos 9

9
Ingen skal slippe Guds straff
1 # Jes 6,1ff Jeg så Herren stå på alteret.
Han sa: Slå til søylehodene
så dørtersklene skjelver,
knus dem så de faller
i hodet på alle!
De som måtte bli igjen, vil jeg drepe med sverd,
ingen av dem skal kunne flykte,
ingen skal berge seg unna.
2 # Sal 139,8 Om de graver seg ned i dødsriket,
skal min hånd hente dem opp,
om de farer opp til himmelen,
skal jeg styrte dem ned.
3 # Ob 4 # 9,3 slangen kanskje Leviatan, Jes 27,1. Jf. Job 41,20ff; Sal 104,25f. =havet. Om de gjemmer seg på Karmels topp,
skal jeg finne dem og hente dem ned.
Om de skjuler seg for mine øyne på havets bunn,
befaler jeg slangen å bite dem.
4 # Jer 44,11 Om de må gå som fanger foran sine fiender,
befaler jeg sverdet å drepe dem.
Jeg retter øynene mot dem
til det onde og ikke til det gode.
5 # 8,8 Herren, hærskarenes Gud,
rører ved jorden, og den skjelver.
Alle som bor der, sørger.
Hele jorden stiger som Nilen
og synker som Egypts elv.
6 # 5,8 Han som har bygd sine høye saler i himmelen
og reist sin hvelving over jorden,
han som kaller på vannet i havet
og øser det ut over jorden,
Herren er hans navn.
Straff og renselse
7 # Jer 47,4 # 9,7 Kir >1,5. For meg, israelitter, er dere som kusjittene,
sier Herren.
Jeg førte Israel opp fra Egypt,
men også filisterne fra Kaftor
og arameerne fra Kir.
8 # Sal 34,17; 1 Pet 3,12 Se, Herren Guds øyne er rettet mot det syndige riket:
Nå skal jeg utslette det fra jorden.
Nei, jeg skal ikke utslette Jakobs hus,
sier Herren.
9For se, jeg befaler,
og jeg rister Israels hus mellom alle folkeslagene
som når en rister i en sikt
og ikke et sandkorn faller til jorden.
10 # 6,3 For sverdet skal de dø,
alle synderne i folket mitt,
de som sier: «Det onde når oss ikke,
det rammer ikke oss.»
Israels gjenreisning
11 # Jer 24,6; 31,28; Hos 14,5ff; Joel 3,21ff; Mi 7,11ff; Sef 3,14ff; Apg 15,16 Den dagen reiser jeg opp igjen
Davids falne hytte.
Revnene murer jeg igjen,
og det som ligger i grus, gjenreiser jeg.
Jeg bygger den som i gamle dager,
12 # 4 Mos 24,18 så de kan ta resten av Edom i eie
og alle andre folkeslag
som navnet mitt er nevnt over,
sier Herren, som gjør dette.
13 # 3 Mos 26,3ff; Joel 3,23+ Se, dager skal komme, sier Herren,
da den som pløyer, tar igjen den som høster,
og den som tråkker druer, tar igjen den som sår.
Druesaft skal dryppe fra fjellene
og flyte fra alle høyder.
14 # Jes 58,11f; 61,4; 65,21; Jer 29,14; Am 5,11 Da vil jeg vende skjebnen for mitt folk Israel.
De skal bygge opp igjen ødelagte byer og bo i dem.
De skal plante vinmarker og drikke vinen.
De skal anlegge hager og spise frukten.
15Jeg planter dem i deres egen jord,
og de skal aldri mer rykkes opp
av jorden jeg har gitt dem,
sier Herren din Gud.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål