Amos 6
N11BM

Amos 6

6
Ve de sorgløse på Sion
1 # 5 Mos 33,29; 2 Sam 7,23; Jes 28,1ff Ve de sorgløse på Sion
og de trygge på Samarias fjell,
de gjeveste av det fremste folkeslaget,
de som Israels hus vender seg til.
2 # 6,2 Kalne, Hamat-Rabba >Jes 10,9. Dra til Kalne og se,
gå derfra til Hamat-Rabba
og dra ned til Gat i Filisterland!
Er dere bedre enn disse rikene?
Har de et større område enn dere?
3 # 9,10 Dere vil jage ulykkesdagen bort,
men setter vold i høysetet.
4 # 3,12.15 De ligger på elfenbensbenker
og strekker seg på divaner,
de spiser lam fra saueflokken
og gjøkalver fra buskapen.
5 # Jes 5,12 De skråler til harpespill
som om de var David,
og regner instrumentene hans for sine.
6 # 6,6 Josef >5,6. De drikker vin av offerskåler
og smører seg med den fineste olje,
men lider ikke under Josefs sammenbrudd.
7 # 6,7 festsamlingene Det hebr. ordet betegner kanskje en lukket forening som kunne møtes til ulike typer samvær. Jf. Jer 16,5. Derfor skal de nå drives i eksil,
fremst blant de bortførte.
Da blir det slutt på festsamlingene
der de ligger og drar seg.
Gud straffer Samaria
8 # 8,7; Hebr 6,13 Herren Gud har sverget ved seg selv,
sier Herren, hærskarenes Gud:
Jeg avskyr Jakobs stolthet
og hater borgene der.
Jeg utleverer byen og alt som er i den.
9Er det ti overlevende i et hus, skal de dø.
10Når en venn eller slektning bærer knoklene ut av huset,
spør han den som er innerst i huset:
«Er det flere igjen hos deg?»
Og han svarer: «Ingen.»
Da sier han: «Hysj!»
for Herrens navn må ikke nevnes.
11Se, Herren befaler,
han slår det store huset i stykker
og det lille huset i biter.
12 # 5,7+ Løper vel hester opp bratte fjellet,
pløyer man det med okser?
Men dere gjør retten om til gift
og rettferds frukt til malurt.
13 # 6,13 Lo-Dabar, Karnajim byer i Østjordanlandet, som Israel hadde erobret fra arameerne. Det dannes også ordspill av navnenes betydning: «ingenting» og «horn» (styrke). Dere gleder dere over Lo-Dabar og sier:
«Sannelig, med vår egen kraft tok vi Karnajim.»
14 # 2 Kong 14,25 # 6,14 Lebo-Hamat >4 Mos 13,21. Araba-bekken i et dalføre nær nordenden av Dødehavet. Se, nå reiser jeg et folk
mot deg, Israels hus,
sier Herren, hærskarenes Gud.
De skal undertrykke dere
fra Lebo-Hamat til Araba-bekken.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål