Amos 5
N11BM

Amos 5

5
Likklage over Israel
1 # Jer 9,17ff; Esek 19,1 # 5,1 likklage =sørgeskikker. Hør dette ordet, Israels hus,
en likklage som jeg stemmer i om dere:
2 # 5,2 jomfru Israel Folket fremstilles som en kvinne. Profeten etterligner her likklagen over en som er død. Hun er falt, hun reiser seg ikke mer,
jomfru Israel.
Hun ligger forlatt på egen jord,
ingen reiser henne opp.
3For så sier Herren Gud:
Den byen som drar ut med tusen mann,
får hundre tilbake,
og den som drar ut med hundre,
får ti tilbake
i Israels hus.
Søk Herren, så skal dere leve
4 # 5 Mos 4,29+; Hos 10,12; Am 5,6.14 For så sier Herren til Israels hus:
Søk meg, så skal dere leve!
5 # Hos 4,15+; Am 4,4 Søk ikke til Betel,
gå ikke til Gilgal,
dra ikke til Beer-Sjeba.
For Gilgal skal drives i eksil,
og Betel skal bli til intet.
6 # 3,14; 5,4+ # 5,6 Josefs hus står her for de ti stammene i nord. Søk Herren, så skal dere leve!
Ellers kommer han som ild over Josefs hus,
den fortærer,
og Betel har ingen til å slukke.
Dom over stormenn
7 # Jes 5,20; Am 6,12 De gjør retten til malurt
og kaster rettferdigheten til jorden.
8 # 1 Mos 7,17; Job 9,9; 38,31; Am 9,6 Han som skapte Sjustjernen og Orion,
han som gjør dødsskygge om til morgen
og dagen til svarte natt,
han som kaller på vannet i havet
og øser det ut over jorden,
Herren er hans navn.
9Han som lar ødeleggelse lyne over borgen;
ødeleggelse kommer over festningen.
10 # Jes 29,21 # 5,10 porten Byporten var et møtested for rådslagninger og rettsforhandlinger. Jf. Rut 4,1ff. De hater den som hevder retten i porten,
og avskyr den som taler sant.
11 # 5 Mos 28,30f.39; Am 4,1; Mi 6,14f; Sef 1,13 Dere tråkker ned småkårsfolk
og krever korn i avgift av dem.
Derfor:
Dere har bygd hus av tilhugget stein,
men skal ikke få bo i dem,
dere har plantet herlige vinmarker,
men skal ikke få drikke vinen.
12 # 2 Mos 23,6; Am 2,6f For jeg kjenner til de mange lovbruddene
og de talløse syndene deres,
dere som forfølger rettferdige,
tar bestikkelser
og avviser fattige i porten.
13Derfor tier den kloke i denne tid,
for det er en ond tid.
Søk det gode
14 # Sal 34,15; 97,10; Jes 1,16; Rom 12,9 Søk det gode og ikke det onde,
så dere får leve!
Da skal Herren, hærskarenes Gud,
være med dere, slik dere sier.
15 # 5,15 Josef >v. 6. Hat det onde og elsk det gode,
håndhev retten i porten!
Så vil kanskje Herren, hærskarenes Gud,
være nådig mot resten av Josef.
16 # Jer 9,17f Derfor, så sier Herren,
hærskarenes Gud, Herren:
På alle torg skal det være klage,
i alle gater skal de rope: «Ve, ve!»
De skal kalle på bonden til sorg
og på folk som kan gråte, til klage.
17På alle vinmarker blir det klage
når jeg går fram mellom dere,
sier Herren.
Herrens dag
18 # Jes 13,6; Esek 30,3; Joel 1,15; 2,1; 3,19; Sef 1,14ff Ve dere som lengter etter Herrens dag!
Hva vil dere med Herrens dag?
Den er mørke og ikke lys.
19 # Jer 48,44; Am 9,3 Den ligner en mann
som flykter fra løven og treffer på bjørnen.
Og når han kommer hjem og støtter hånden mot veggen,
biter slangen ham.
20 # Sef 1,15 Ja, mørk er Herrens dag og ikke lys,
dyster og uten lysskjær.
21 # Jes 1,11ff; Jer 6,20 Jeg forakter, ja, hater festene deres,
høytidssamlingene holder jeg ikke ut.
22 # Sal 51,18; Jer 14,12; Hos 8,13 For om dere bærer fram brennoffer eller grødeoffer,
vil jeg ikke ha dem.
Og fredsofrene deres med gjøkalvkjøtt
vil jeg ikke se.
23Fri meg fra de støyende sangene dine,
jeg vil ikke høre på harpespill!
24La rett velle fram som vann
og rettferd lik bekker som alltid strømmer.
25 # Apg 7,42f Bar dere fram for meg slaktoffer og grødeoffer
de førti årene i ørkenen, Israels hus?
26 # 5,26 Sakkut, Kevan assyrisk-babylonske gudenavn, knyttet til stjerneguden Ninib (Saturn). Og bar dere på Sakkut, kongen deres,
og Kevan, gudestjernen,
bildene som dere har laget?
27 # 5,27 bortenfor Damaskus Assur. Jeg fører dere i eksil bortenfor Damaskus,
sier Herren. Hærskarenes Gud er hans navn.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål