Amos 3

3
Utvelgelse og ansvar
1Hør dette ordet som Herren taler mot dere, israelitter,
mot hele den slekten jeg førte opp fra Egypt:
2 # 2 Mos 19,5f; 5 Mos 7,6ff Bare dere ville jeg kjennes ved
blant alle jordens slekter.
Derfor vil jeg straffe dere
for alle syndene deres.
Profetkallet tvinger
3Går vel to i følge
uten å ha en avtale?
4Brøler vel løven i skogen
uten å ha et bytte?
Knurrer ungløven i hulen
uten å ha fanget noe?
5Faller vel fuglen til jorden
uten at en felle er satt opp?
Spretter snaren opp fra marken
uten å ha fanget noe?
6 # Jes 31,2; 45,7; Klag 3,38; Mi 1,12 # 3,6 en ulykke Jf. Jes 45,7. Gjaller hornet i byen
uten at folket skjelver?
Skjer det en ulykke i byen
uten at Herren har gjort det?
7 # Åp 1,1 Nei, Herren Gud gjør ikke noe
uten å åpenbare sitt skjulte råd
for sine tjenere profetene.
8 # Jer 20,7 Løven brøler
– hvem blir ikke redd?
Herren Gud taler
– hvem blir ikke profet?
Dom over Samaria
9 # 4,1; 6,1; 8,14 La det høres over borgene i Asjdod
og over borgene i Egypt, og si:
Kom sammen på fjellene rundt Samaria!
Se den store forvirringen hos henne
og undertrykkelsen i byen!
10 # Esek 45,9 De vet ikke å gjøre det rette,
sier Herren.
De dynger opp vold og ran i borgene sine.
11Derfor sier Herren Gud:
Fienden skal omringe landet,
rive ned festningen din,
borgene skal plyndres.
12Så sier Herren:
Som gjeteren berger
to leggbein eller en øreflipp fra løvens gap,
slik skal israelittene berges,
de som sitter i sofahjørner i Samaria
og på divaner i Damaskus.
13Hør og vær vitner mot Jakobs hus!
sier Herren Gud, hærskarenes Gud.
14 # 2 Kong 23,15 # 3,14 Betel viktig religiøst og politisk sentrum lengst sør i Nordriket. >1 Kong 12,29. Alterhornene =horn, alterhorn. Ja, den dagen jeg straffer Israel
for syndene deres,
lar jeg straffen ramme Betels altere.
Alterhornene blir hugget av
og faller til jorden.
15 # 6,4.11 # 3,15 Elfenbenshus rikmannshus, prydet med kostbart elfenben. Rester av elfenben er funnet i Samarias ruiner. Da knuser jeg både vinterhus og sommerhus.
Elfenbenshus går til grunne
og store bygninger legges i grus,
sier Herren.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring

;