Apostlenes gjerninger 21
N11BM

Apostlenes gjerninger 21

21
Opp til Jerusalem
1 # 21,1 Kos, Rodos øyer utenfor Lilleasias sørvestlige kyst. Patara Noen håndskrifter har «Patara og Myra». Byene var havnebyer på sørkysten av Lilleasia, i provinsen Lykia. Da vi hadde revet oss løs fra dem, la vi fra land og seilte direkte til Kos, neste dag til Rodos og derfra til Patara. 2Her fant vi et skip som skulle over til Fønikia. Vi gikk om bord og la ut igjen. 3Vi fikk Kypros i sikte og passerte sør for øya, med kurs for Syria. I Tyros la vi til land fordi skipet skulle losse. 4#20,23 Vi oppsøkte disiplene og ble der sju dager. Drevet av Ånden advarte de Paulus mot å dra opp til Jerusalem. 5#20,36 Da vi hadde tilbrakt disse dagene der, brøt vi opp og dro videre. Alle fulgte oss ut av byen, også kvinner og barn. På stranden knelte vi og ba 6før vi tok farvel med hverandre. Så gikk vi om bord i skipet, mens de dro hjem til sitt.
7 # 21,7 Ptolemais havneby ca. fire mil sør for Tyros. Fra Tyros nådde vi fram til Ptolemais, hvor sjøreisen var slutt. Vi hilste på søsknene der og ble hos dem en dag. 8#6,5; 8,5ff.26ff.40#21,8 Cæsarea >8,40. evangelisten Filip >6,5. Neste dag dro vi derfra og kom til Cæsarea, hvor vi tok inn hos evangelisten Filip, en av de sju. Hos ham ble vi boende. 9#2,17 Han hadde fire ugifte døtre som hadde profetisk gave. 10#11,28 Da vi hadde vært der i flere dager, kom en profet som het Agabos ned fra Judea. 11#20,23 Han oppsøkte oss og tok beltet til Paulus, og med det bandt han hendene og føttene sine. Så sa han: «Dette sier Den hellige ånd: Slik skal jødene i Jerusalem binde den mannen som eier dette beltet, og utlevere ham til hedningene.» 12Da vi hørte dette, formante både vi og folket der på stedet Paulus og sa at han ikke måtte dra opp til Jerusalem. 13#20,24 Men han svarte: «Hvorfor gråter dere og gjør meg tung om hjertet? Selv er jeg villig, ikke bare til å bli bundet, men også til å dø i Jerusalem for Herren Jesu navn.» 14#Luk 22,42 Siden vi ikke klarte å overtale ham, slo vi oss til ro og sa: «La Herrens vilje skje!»
15Da disse dagene var gått, gjorde vi oss klar og dro opp til Jerusalem. 16Sammen med oss reiste også noen av disiplene fra Cæsarea. De tok oss med til Mnason fra Kypros, en av de aller første disiplene, og vi fikk bo hos ham.
Paulus hos Jakob
17Da vi kom til Jerusalem, tok søsknene der imot oss med glede. 18#15,13 Dagen etter gikk Paulus sammen med oss til Jakob, hvor alle de eldste var samlet. 19#14,27; 15,4 Da han hadde hilst på dem, gjorde han nøye rede for alt det Gud hadde gjort blant hedningene gjennom hans tjeneste. 20#2,41+; 15,1.5 De priste Gud for det de fikk høre, og de sa til ham: «Du vet, bror, at mange tusen jøder er kommet til troen, og alle har brennende iver for loven. 21#6,14; Gal 2,3 Nå har de fått høre om deg at du lærer de jødene som bor blant hedningene, å vende seg fra Moses og sier at de ikke skal omskjære barna sine og ikke leve etter skikkene våre. 22Hva gjør vi nå? Det vil bli alminnelig kjent at du er kommet. 23#18,18 Derfor skal du gjøre det vi nå sier deg. Vi har fire menn her som har avlagt et løfte. 24#1 Kor 9,20#21,24 utgiftene omkostninger ved offer som skulle bæres fram når nasireerløftet ble innfridd. >18,18. Jf. 4 Mos 6,14f. Disse fire skal du ta med deg og la deg rense sammen med dem. Du skal ta på deg utgiftene for dette, så de kan rake hodet. Da vil alle skjønne at det ikke er noe i det de har hørt om deg, men at du selv lever etter loven og holder den. 25#15,20.29 Når det gjelder de hedningkristne, har vi skrevet til dem og gitt beskjed om at de skal holde seg borte fra kjøtt som er ofret til avgudene, fra blod, fra kjøtt av kvalte dyr og fra hor.»
26 # 4 Mos 6,13ff Dagen etter tok Paulus mennene med seg og lot seg rense sammen med dem. Så gikk han til tempelet for å melde fra når renselsesdagene var omme og offeret for hver enkelt av dem skulle bæres fram.
Paulus blir arrestert i tempelet
27De sju dagene var nesten gått da jødene fra Asia fikk se ham på tempelplassen. De hisset opp hele folkemassen, grep tak i ham 28#Esek 44,7; Apg 6,13; 21,21 og skrek: «Israelitter, kom og hjelp! Her er mannen som overalt lærer alle slikt som er imot folket og loven og dette sted. Nå har han til og med tatt med seg grekere inn i tempelet og vanhelliget dette hellige stedet.» 29#21,29 Trofimos >20,4. De hadde nemlig sett efeseren Trofimos sammen med ham i byen tidligere, og nå trodde de at Paulus hadde tatt ham med seg til tempelet. 30Uroen spredte seg over hele byen, og folk stimlet sammen. De grep Paulus og trakk ham bort fra tempelplassen, og med en gang ble portene stengt.
31 # 21,31 kommandanten for vaktstyrken Claudius Lysias, en høyere offiser i den romerske hær med myndighet over en avdeling på ca. tusen soldater. Jf. 23,26. Vaktstyrken hans hadde forlegningen sin i Antonia-borgen ved det nordvestlige hjørnet av tempelområdet. De holdt nesten på å slå ham i hjel da kommandanten for vaktstyrken fikk melding om at hele Jerusalem sto på ende. 32Øyeblikkelig løp han med soldater og offiserer ned mot mengden. Da folk så kommandanten og soldatene, holdt de opp med å slå Paulus. 33Kommandanten gikk bort til dem og pågrep Paulus og ga ordre om at han skulle bindes med to lenker. Så spurte han hvem han var og hva han hadde gjort. 34#21,34 borgen Antonia-borgen. Men i folkemassen ropte noen én ting, andre noe annet, og da det ikke var mulig å få greie på noe i alt levenet, befalte han at Paulus skulle føres inn i borgen. 35De kom til trappen, men her måtte soldatene bære ham fordi mengden presset så voldsomt på. 36#Luk 23,18; Apg 22,22 For hele folkemassen fulgte etter og skrek: «Bort med ham!»
37De skulle til å gå inn i borgen da Paulus sa til kommandanten: «Får jeg lov å si deg noe?» Han svarte: «Kan du gresk? 38#21,38 egypteren egyptisk opprørsleder, nedkjempet av landshøvdingen Feliks. >23,24. knivmennene en radikal gruppe seloter som utførte snikmord av motstanderne. =retninger innenfor jødedommen. Du er altså ikke den egypteren som for en tid siden laget opprør og førte de fire tusen knivmennene ut i ørkenen?» 39#9,11; 22,3 «Jeg er jøde», sa Paulus, «jeg er borger av en ikke ukjent by i Kilikia som heter Tarsos. Jeg ber deg, tillat meg å tale til folket.» 40Det fikk han lov til, og Paulus stilte seg på trappen og ga tegn til folket med hånden. Da det ble helt stille, talte han til dem på hebraisk:

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.