Apostlenes gjerninger 2

2
Ånden blir gitt på pinsedagen
1 # 3 Mos 23,15ff # 2,1 pinsedagen femti dager etter påske. =fester og høytider. Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. 2#2 Mos 19,16 Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. 3Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. 4#4 Mos 11,25; Matt 3,11; Apg 1,5; 4,31; 10,44ff; 19,6 Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne.
5I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. 6En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. 7#1,11 Forskrekket og forundret spurte de: «Er de ikke galileere, alle disse som taler? 8Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? 9#2,9–10 Kappadokia, Pontos, Asia, Frygia, Pamfylia navn på områder i Lilleasia. Vi er partere og medere og elamitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontos og Asia, 10Frygia og Pamfylia, i Egypt og i Libya-området mot Kyréne, og innflyttere fra Roma, 11#Sal 105,1#2,11 proselytter =ikke-jøder som har gått over til jødedommen. Jf. 6,5; 13,43. jøder og proselytter, kretere og arabere – og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål!» 12De visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre: «Hva er dette for noe?» 13Men noen gjorde narr av dem og sa: «De har drukket seg fulle på søt vin.»
Peter taler på pinsedagen
14 # Joel 1,2 Da steg Peter fram sammen med de elleve. Han hevet stemmen og talte til dem:
«Jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem! Merk dere hva jeg sier, og lytt nøye til mine ord! 15#2,15 den tredje time ca. kl. 9. =tidsregning. Disse menneskene er ikke fulle, slik dere tror. Det er jo bare den tredje time på dagen. 16Men her skjer det som er sagt gjennom profeten Joel:
17 # Joel 3,1ff I de siste dager skal det skje, sier Gud,
at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker.
Deres sønner og døtre skal profetere,
de unge skal se syn,
og de gamle skal drømme drømmer.
18 Selv over mine slaver og slavekvinner
vil jeg i de dager øse ut min Ånd,
og de skal tale profetisk.
19 Jeg setter varsler oppe på himmelen
og tegn nede på jorden,
blod og ild og røykskyer.
20 Solen skal forvandles til mørke
og månen til blod
før Herrens dag kommer, den store og strålende.
21 # Rom 10,9ff Men hver den som påkaller Herrens navn,
skal bli frelst.
22 # Luk 24,19; Joh 3,2; Apg 10,38 Israelitter, hør disse ord! Jesus fra Nasaret var en mann som Gud pekte ut for dere med mektige gjerninger og under og tegn som Gud lot ham gjøre blant dere. Alt dette kjenner dere til. 23Han ble utlevert til dere, slik Gud på forhånd hadde bestemt og kjente til, og ved lovløses hånd naglet dere ham til korset og drepte ham. 24#2,32; 3,15; 4,10; 10,40; 13,30.34; 17,31; 1 Kor 15,15 Men Gud reiste ham opp og løste ham fra dødens rier. Døden var ikke sterk nok til å holde ham fast. 25#Sal 16,8ff For David sier om ham:
Alltid har jeg Herren for mine øyne,
for han er ved min høyre side, jeg skal ikke vakle.
26 Derfor gledet mitt hjerte seg, og min tunge jublet,
og selv kroppen skal slå seg til ro med håp.
27 For du skal ikke forlate min sjel i dødsriket
og ikke la din hellige se forråtnelse.
28 Du har lært meg å kjenne livets veier,
og du skal fylle meg med glede for ditt ansikt.
29 # 1 Kong 2,10; Apg 13,36ff Brødre, la meg tale fritt og åpent til dere om vår stamfar David. Han døde og ble gravlagt, og den dag i dag har vi graven hans hos oss. 30#2 Sam 7,12; Sal 132,11 Men han var en profet og visste at Gud med ed hadde lovet å sette hans livsfrukt på hans trone. 31#Sal 16,10 Derfor så han inn i fremtiden og talte om at Messias skulle stå opp. Det var han som ikke skulle bli værende i dødsriket, og det var hans kropp som ikke skulle se forråtnelse. 32#1,8+; 2,24+ Denne Jesus har Gud reist opp, det er vi alle vitner om. 33#Matt 26,64; Mark 16,19; Apg 1,4f; 2,1ff; 5,31; 7,55; Rom 8,34; Ef 1,20; Fil 2,9; Kol 3,1; Hebr 1,3; 8,1; 10,12; 12,2; 1 Pet 3,22 Han ble opphøyd til Guds høyre hånd og mottok fra sin Far Den hellige ånd som var lovet oss, og den har han nå øst ut, slik dere ser og hører. 34#Sal 110,1; Matt 22,44; 1 Kor 15,25; Hebr 1,13 For David fór ikke opp til himmelen, han sier jo selv:
Herren sa til min herre:
Sett deg ved min høyre hånd
35 til jeg får lagt dine fiender
som skammel for dine føtter.
36 # Fil 2,11 Så skal hele Israels folk vite for visst: Denne Jesus som dere korsfestet, ham har Gud gjort til både Herre og Messias.»
37 # Luk 10,25+; Apg 16,30 Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: «Hva skal vi gjøre, brødre?» 38#Matt 3,2+; Apg 3,19; 5,31; 10,43; 13,38f; 17,30; 26,18 Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave. 39#Joh 10,16; Rom 9,4; Ef 2,12f For løftet gjelder dere og barna deres og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på.» 40#5 Mos 32,5; Matt 17,17; Fil 2,15 Også med mange andre ord vitnet han for dem, og han formante dem: «La dere frelse fra denne vrangsnudde slekten.» 41#2,47; 4,4; 5,14; 6,7; 9,31; 11,21ff; 16,5; 21,20 De som tok imot budskapet hans, ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring tre tusen mennesker.
Fellesskapet mellom de troende
42 # 2,46; 20,7 # 2,42 brødsbrytelsen vanlig navn på nattverden. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. 43#5,11; 19,17 Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. 44#4,32ff Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. 45De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte det. 46#Luk 24,53 Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. 47#5,13f De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring