Apostlenes gjerninger 19

19
Paulus i Efesos
1Mens Apollos var i Korint, reiste Paulus gjennom innlandet og kom til Efesos. Der møtte han noen disipler 2#Joh 7,39 og spurte dem: «Fikk dere Den hellige ånd da dere kom til tro?» De svarte: «Vi har ikke engang hørt at det er noen Hellig Ånd.» 3#18,25 «Hva slags dåp er dere døpt med da?» spurte han. «Johannes-dåpen», svarte de. 4#Matt 3,11 Da sa Paulus: «Johannes døpte med en dåp til omvendelse. Han sa til folket at de skulle tro på ham som kom etter ham, det er Jesus.» 5#2,38 Etter å ha hørt dette lot de seg døpe til Herren Jesu navn. 6#8,17; 10,44.46 Og da Paulus la hendene på dem, kom Den hellige ånd over dem. De talte i tunger, og de talte profetisk. 7Det var omkring tolv menn i alt.
8Han gikk så til synagogen og talte fritt og åpent der i tre måneder. Han førte samtaler med folk og overbeviste dem om det som har med Guds rike å gjøre. 9#9,2#19,9 skolen til Tyrannos en sal som tilhørte Tyrannos, sannsynligvis en visdomslærer i Efesos. Noen gjorde seg harde og ville ikke tro, men snakket nedsettende om Veien mens alle hørte på. Da brøt Paulus med dem og holdt disiplene borte fra dem, og siden ga han hver dag undervisning i skolen til Tyrannos. 10Dette fortsatte han med i to år, slik at alle som bodde i Asia, fikk høre Herrens ord, både jøder og grekere.
Skevas' sju sønner
11 # 5,12; 14,3 Gud gjorde helt uvanlige under ved Paulus' hender. 12#5,15 Det hendte til og med at folk tok tørklær og arbeidstøy som han hadde hatt på seg, og la på de syke. Da slapp sykdommen taket, og de onde åndene fór ut av dem. 13Noen omreisende jødiske åndemanere forsøkte også å si fram Herren Jesu navn over dem som hadde onde ånder i seg, og sa: «Jeg besverger dere ved den Jesus som Paulus forkynner.» 14Det var sju sønner av den jødiske overpresten Skevas som drev på med dette. 15Men den onde ånden svarte dem: «Jesus kjenner jeg, og jeg vet hvem Paulus er, men hvem er dere?» 16Mannen som hadde den onde ånden i seg, fór løs på dem, overmannet dem alle og slo dem til blods, så de rømte ut av huset nakne og forslåtte. 17#2,43 Dette ble kjent blant alle som bodde i Efesos, både jøder og grekere, så det kom frykt over alle, og Herren Jesu navn ble lovprist. 18Mange av dem som var blitt troende, kom for å bekjenne og fortelle hva de hadde gjort. 19#19,19 50 000 sølvpenger 200 000 daglønner eller 600–800 årsverk. =mynt. Og ikke så få av dem som hadde drevet med svartekunster, kom med bøkene sine og brente dem mens alle så på. Verdien av dem ble regnet ut og ble til sammen 50 000 sølvpenger. 20#6,7; 12,24 Slik fikk Ordet fremgang og styrke ved Herrens makt.
21 # Rom 15,22ff Etter det som nå var fullført, bestemte Paulus seg for å dra gjennom Makedonia og Akaia og videre til Jerusalem. «Når jeg har vært der», sa han, «må jeg også reise til Roma.» 22#19,22 Timoteus >16,1. Han sendte Timoteus og Erastos, to av dem som sto i tjenesten sammen med ham, til Makedonia, mens han selv ble i Asia ennå en tid.
Opptøyene i Efesos
23 # 19,23 Veien >9,2. På denne tiden oppsto det alvorlige uroligheter på grunn av Veien. 24#19,24 Artemis gresk gudinne. Hennes tempel i Efesos var berømt for sin rikdom og skjønnhet. Sølvsmedene laget miniatyrtempler som bl.a. ble brukt som amuletter. =fremmede guder. En sølvsmed ved navn Demetrios laget Artemis-templer i sølv og skaffet håndverkerne gode inntekter. 25Han kalte sammen disse og de arbeiderne som drev med lignende ting, og sa: «Godtfolk! Dere vet at vår velstand kommer fra dette arbeidet. 26#17,29 Men nå ser og hører dere selv at ikke bare her i Efesos, men nesten over hele Asia har denne Paulus overtalt og villedet store folkemasser når han sier at guder som er laget av menneskehender, ikke er guder. 27Det er fare for at yrket vårt får dårlig ord på seg. Verre er det at tempelet til vår store gudinne Artemis kan bli regnet som lite og ingenting, og hun som hele Asia og hele verden dyrker, kan miste sin høye rang og verdighet.» 28De ble rasende da de hørte dette, og satte i å rope: «Stor er efesernes Artemis!» 29#20,4; 27,2; Kol 4,10; Filem 24#19,29 teateret det store friluftsteateret i Efesos. Uroen bredte seg over hele byen, og alle som en stormet av sted til teateret og slepte med seg de to makedonerne Gaius og Aristarkos, som var i reisefølget til Paulus. 30Paulus ville selv gå inn i folkemassen, men disiplene hindret ham i det. 31Noen av provinsens høyeste embetsmenn, som var hans venner, sendte også bud til ham at han ikke måtte våge seg inn i teateret. 32Forsamlingen var nå i fullt opprør. De ropte og skrek i munnen på hverandre, og de fleste visste ikke engang hvorfor de var kommet sammen. 33Jødene skjøv fram en mann som het Aleksander, og noen fra mengden forklarte saken for ham. Aleksander ga tegn med hånden at han ville holde en forsvarstale til folket. 34#16,20 Men da de skjønte at han var jøde, skrek de alle i kor i to samfulle timer: «Stor er efesernes Artemis!» 35#19,35 som er … fra himmelen uttrykket kan vise til en billedstøtte av gudinnen Artemis eller til en annen gjenstand, kanskje en meteorittstein. Byskriveren klarte endelig å få ro i folkemassen og sa: «Efesere, vet ikke alle mennesker at efesernes by er tempelvokter for den store Artemis og steinen som er kommet ned fra himmelen? 36Dette kan ingen benekte, og derfor bør dere nå være rolige og ikke gjøre noe overilt. 37For dere har ført hit disse mennene, som verken er tempelrøvere eller har hånt vår gudinne. 38Hvis Demetrios og håndverkerne hans vil reise sak mot noen, så finnes det rettsmøter, og vi har guvernører. La dem anklage hverandre der! 39Har dere andre stridsspørsmål, skal den lovlige folkeforsamlingen avgjøre saken. 40For vi risikerer å bli anklaget for opprør etter det som har hendt i dag. Og vi har ingen ting å vise til når vi kreves til regnskap for dette oppstyret.» Med disse ordene fikk han løst opp forsamlingen.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring