Romerne 10:18

Romerne 10:18 N11BM

Har de ikke hørt, spør jeg så. Jo, sannelig: Deres røst har nådd ut over hele jorden, ordene dit verden ender.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Romerne 10:18