Johannes' åpenbaring 14

14
Lammet og de 144 000
1 # 3,12; 5,6+ Og jeg så, og se! – Lammet sto på Sions fjell, og sammen med ham de 144 000 som hadde Lammets navn og navnet til Lammets Far skrevet på pannen. 2#1,15 Fra himmelen hørte jeg en lyd som bruset av veldige vannmasser og som drønnet av sterk torden. Lyden jeg hørte, var som når harpespillere spiller på harpene sine. 3#5,9; 7,4; 14,1 Foran tronen, de fire skapningene og de eldste sang de en ny sang, en sang som ingen kunne lære unntatt de 144 000, de som er frikjøpt fra jorden.
4 # 14,4 førstegrøde betegner den første delen av avlingen. Jf. Rom 8,23; 1 Kor 15,20. =offer og soning. Det er de som ikke har gjort seg urene med kvinner, for de er som jomfruer. Det er de som følger Lammet hvor han så går. Det er de blant menneskene som er frikjøpt for å være en førstegrøde for Gud og Lammet. 5#Sal 32,2; Sef 3,13I deres munn ble det ikke funnet løgn, de er uten feil.
Tre engler forkynner dommen
6Og jeg så enda en engel, som fløy høyt oppe under himmelhvelvet. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk. 7#2 Mos 20,11; Fork 12,13; Åp 4,11 Han ropte med høy røst: «Frykt Gud og gi ham æren! For nå er timen kommet da han skal holde dom. Tilbe ham som skapte himmelen og jorden, hav og kilder!»
8 # Jes 21,9; Dan 4,30; 1 Pet 5,13 # 14,8 Babylon dekknavn for Roma. Jf. 17,1.18; 18,2. En annen engel fulgte etter og sa: «Falt, falt er Babylon den store, hun som har skjenket alle folkeslag med vredens vin fra sitt horeri.»
9 # 13,16 En tredje engel fulgte etter dem og ropte med høy røst: «Om noen tilber dyret og bildet av det og tar imot merket på pannen eller hånden, 10#1 Mos 19,24; Jer 25,15ff; Åp 19,20; 20,10; 21,8 skal han få drikke av Guds vredes vin som er skjenket opp ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for øynene på de hellige engler og Lammet. 11#13,16+; 19,3 Røyken fra deres pinsel stiger opp i all evighet – verken natt eller dag får de ro, de som tilber dyret og dyrets bilde og tar imot dets navn til merke.» 12#12,17; 13,10 Her må de hellige ha utholdenhet, de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus.
13 # Hebr 4,1ff Fra himmelen hørte jeg nå en røst som sa: «Skriv: Salige er de døde som fra nå av dør i Herren.» «Ja», svarer Ånden, «de skal få hvile fra sitt strev, for deres gjerninger følger med dem.»
Den siste innhøstingen
14 # Dan 7,13; 10,16; Matt 8,20; 1 Kor 9,25+ Og jeg så, og se! – en hvit sky, og på skyen satt en som var lik en menneskesønn. Han hadde en krans av gull på hodet og en skarp sigd i hånden. 15#Joel 3,18; Mark 4,29 Og en annen engel kom ut fra tempelet og ropte med høy røst til ham som satt på skyen:
«Løft din sigd og høst inn!
For tiden er kommet for å høste,
og jordens grøde er fullmoden.»
16Han som satt på skyen, lot da sigden gå over jorden, og jorden ble høstet.
17Det kom nå enda en engel ut fra tempelet i himmelen, også han med en skarp sigd. 18Så kom det en annen engel fra alteret. Han hadde makt over ilden, og han ropte med høy røst til engelen med den skarpe sigden: «Send ut din skarpe sigd og høst inn drueklasene på jordens vinmark! For nå er druene modne.» 19Engelen lot sigden gå over jorden, høstet druene på jordens vinmark og kastet dem i Guds vredes store vinpresse. 20#Jes 63,3; Joel 3,18#14,20 1600 stadier ca. 300 km. =mål og vekt. Utenfor byen ble vinpressen tråkket, og blodet fløt fra vinpressen så det sto opp til bisselet på hestene hele 1600 stadier borte.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring