Salmene 94:6

Salmene 94:6 N11BM

Enker og innflyttere dreper de, og farløse myrder de.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del