Salmene 94:20

Salmene 94:20 N11BM

Kan ondskaps trone være din venn, den som gjør urett til lov?
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del