Salmene 94:16

Salmene 94:16 N11BM

Hvem står opp for meg mot voldsmenn, hvem stiger fram for meg mot dem som gjør urett?
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del