Salmene 90:9

Salmene 90:9 N11BM

Alle våre dager farer forbi, ved din harme går vi til grunne, våre år er som et sukk.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del