Salmene 90:2

Salmene 90:2 N11BM

Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, fra evighet til evighet er du, Gud.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del