Salmene 90:17

Salmene 90:17 N11BM

Måtte Herren vår Gud være vennlig mot oss! La våre henders verk lykkes for oss, ja, våre henders verk, la det lykkes!
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del