Salmene 87:6

Salmene 87:6 N11BM

HERREN skriver opp folkene og teller dem: «Alle er de født her.» Sela
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del