Salmene 87:5

Salmene 87:5 N11BM

For om Sion heter det: «Hver og en er født her.» Den høyeste selv har grunnfestet byen.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del