Salmene 86:9

Salmene 86:9 N11BM

Alle folk som du har skapt, skal komme og bøye seg for deg, Herre, og ære ditt navn.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del