Salmene 86:8

Salmene 86:8 N11BM

Herre, blant guder er ingen som du, og ingen gjerninger er som dine.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del