Salmene 86:6

Salmene 86:6 N11BM

HERRE, vend ditt øre til min bønn, lytt når jeg ber om nåde!
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del