Salmene 86:3

Salmene 86:3 N11BM

Vær meg nådig, Herre, jeg roper til deg hele dagen.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del