Salmene 62:9

Salmene 62:9 N11BM

Stol alltid på ham, dere folk, øs ut deres hjerte for ham! Gud er vår tilflukt. Sela
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del